E-handelsrapporter

E-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska e-handelns utveckling. Resultatet presenteras varje kvartal i rapporten E-barometern. Under coronakrisen släpper PostNord en E-barometer varje månad.

E-barometern årsrapport 2020

2020 blev ett remarkabelt år för svensk e-handel, som växte med 40 procent. Det motsvarar 35 miljarder kronor. Under det sista kvartalet växte e-handelsomsättningen med 56 procent jämfört med samma kvartal 2019.

Den produktkategori som växte allra mest var dagligvaror, där försäljningen på nätet nästan fördubblades (+95 %). Näst högst tillväxt var det i kategorin möbler och heminredning, som växte med 63 procent.

  • E-handeln växte med 40 procent under 2020, jämfört med 2019.
  • Mest växte handeln med dagligvaror på nätet (+95 %), följt av möbler och heminredning (+63 %) och därefter skönhet och hälsa (+59 %).
  • Det var 76 procent av svenskarna (17–79 år) som e-handlade under en genomsnittlig månad, men under sista kvartalet var det hela 82 procent (jämfört med 74 procent 2019).

 

Har du frågor om rapportern eller vill ge feedback? Mejla gärna ebarometern@postnord.com.

Ladda ner E-barometern årsrapport 2020

E-handeln i Norden, årsrapport för 2019

Sverige är fortfarande den mest mogna e-handelsmarknaden i Norden sett till hur många som e-handlar regelbundet (70 %). I genomsnitt var den siffran 64 % bland de nordiska konsumenterna under 2019.

Ladda ner E-handeln i Norden

E-handeln i Europa 2020

E-handeln har påverkats radikalt av coronapandemin och att människor har spenderat mer tid i sina hem än vanligt. Årets rapport berör bland annat pandemins påverkan på e-handeln, men även en lång rad andra områden.

Ladda ner E-handeln i Europa