Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge

Blindskrift

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att blinda, synskadade och personer med andra läshinder, har rätt att skicka blindskrift kostnadsfritt. Även bibliotek och godkända organisationer har denna rätt.

Tjänsten tillhandahålls av PostNord Sverige på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Vad menas med blindskrift?

 1. Text avsedd för målgruppen i punktskrift, till exempel i böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punktskrift, får endast förekomma i begränsad omfattning, exempelvis på en inbetalningsavi. Text som är tryckt med extra stora bokstäver räknas inte som blindskrift.
 2. Ljudupptagningar inspelade för målgruppen så som talböcker och taltidningar. Talböcker är inläsningar av utgivna böcker, kopierade till cd-romskiva eller kassettband. För att producera och kopiera talböcker krävs regeringens tillstånd. Musikinspelningar och ljudböcker räknas inte som blindskrift.
 3. Hjälpmedel för framställning av punktskrift, exempelvis punktskriftsmaskiner och reglett.

Tjänstens användare

Huvudmålgruppen för tjänsten är personer som är blinda, synskadade samt personer med andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift. För att tillgodose huvudmålgruppens behov används tjänsten även av privatpersoner utan läshinder, bibliotek och godkända organisationer, då försändelser skickas till personer inom huvudmålgruppen.

Med bibliotek avses samtliga bibliotek i Sverige samt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Med godkänd organisation avses organisation i Sverige som framställer blindskrift. PostNord bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar det slutliga beslutet.

Så får du tillgång till tjänsten

Privatpersoner

Privatpersoner behöver inget godkännande.

Bibliotek

Bibliotek behöver inget godkännande men ska kontakta vår kundservice via mejl för att få tillgång till tjänsten.

Organisationer

För att en organisation ska vara godkänd för att skicka blindskriftsförsändelser portofritt, ska organisationen ansöka om godkännande hos vår kundservice via mejl.

Kundservice

Frågor gällande Blindskrift besvaras av vår kundservice via mejl (ange "Blindskrift" i ämnesraden).

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser är en posttjänst från Post- och telestyrelsen (PTS) som levereras av PostNord Sverige.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och
telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran
av blindskrift. Välj om du vill läsa frågor och svar (pdf) eller i listan här nedan.

Om du saknar någon information, skicka ett mejl till kundservice och ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Bakgrund och syfte med tjänsten Portofri befordran av blindskrift

Tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att det är kostnadsfritt att skicka blindskrift i form exempelvis talböcker, taltidningar och material i punktskrift, för personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör att de inte kan läsa svartskrift (skrift som är tryckt på papper). Dessa personer utgör en huvudmålgrupp för tjänsten. Blindskriftsförsändelser är ett samlingsnamn för de ovanstående typerna av försändelser. Även bibliotek och organisationer som har blivit godkända av PTS, har rätt att skicka blindskriftsförsändelser kostnadsfritt till sina låntagare och medlemmar inom huvudmålgruppen.

Syftet med tjänsten är att möjliggöra för huvudmålgruppen att ta del av bibliotekens litteratur och tidningar, samt att skicka brev till varandra utan att drabbas av högre portokostnader i och med att blindskriftsförsändelser kan väga mer än vanliga försändelser. Personer inom huvudmålgruppen kan ha svårt att ta sig till landets bibliotek. Därför står staten, genom Post- och telestyrelsen (PTS), för kostnaden för befordran av postförsändelser med blindskrift upp till 7 kg.

PTS har upphandlat tjänsten av PostNord Sverige AB (PostNord) enligt ramavtal för inrikes brevtjänster.

Vem ansvarar för att svara på frågor om tjänsten?

Frågor besvaras av kundservice via mejl. Ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Vilka är användare av tjänsten?

Huvudmålgruppen för tjänsten är personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör att de inte kan läsa svartskrift. Tjänsten används även av privatpersoner utan läshinder samt av bibliotek och godkända organisationer, då blindskriftsförsändelser skickas till personer inom huvudmålgruppen.

Med bibliotek avses samtliga bibliotek i Sverige samt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Med godkänd organisation avses organisation i Sverige som framställer blindskrift. PostNord bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar det slutliga beslutet.

Vad menas med blindskrift?

 1. Text i punktskrift som är avsedd för målgruppen till exempel i böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punktskrift, får endast förekomma i begränsad omfattning – exempelvis på en inbetalningsavi. Text som är tryckt med extra stora bokstäver räknas inte som blindskrift.
 2. Ljudupptagningar inspelade för målgruppen, så som talböcker och taltidningar. Talböcker är inläsningar av utgivna böcker. Musikinspelningar och ljudböcker räknas inte som blindskrift.
 3. Hjälpmedel för framställning av punktskrift, exempelvis punktskriftsmaskiner eller reglett.

Hur får jag tillgång till tjänsten?

Privatpersoner

Privatpersoner behöver inget godkännande. Mer information om hur du använder tjänsten kan du läsa om under frågorna "Vad är leveranstiden för blindskriftsförsändelser?" och "Hur gör privatpersoner för att skicka blindskriftsförsändelser?" längre ner i FAQ:n.

Bibliotek

Bibliotek behöver inget godkännande men behöver kontakta PostNord för att få tillgång till tjänsten. Kontakta kundservice via mejl, ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Godkända organisationer

För att en organisation ska få skicka blindskriftsförsändelser portofritt, behövs en skriftlig ansökan till PostNord. Det är PostNord som bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar sedan det slutliga beslutet. För mer information om ansökan, kontakta kundservice via mejl och ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Den skriftliga ansökan ska innehålla:

 1. Organisationens namn, adress och organisationsnummer.
 2. Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för den interna hanteringen av tjänsten för portofri befordran av blindskrift inom organisationen – för- och efternamn, telefonnummer och mejladress. 
 3. Information om och vad som ska skickas med tjänsten för portofri befordran av blindskrift.
 4. Uppgifter om hur många blindskriftsförsändelser (och viktklasser) man uppskattar att man kommer att skicka om året samt till hur många.
 5. Uppgifter om blindskriftsförsändelser behöver skickas i retur till avsändaren (svarspost) med tjänsten för portofri befordran av blindskrift samt i vilken omfattning.
 6. Uppgifter om vilket inlämningsställe som blindskriftsförsändelser ska överlämnas till. Inlämningsställe är i detta fall PostNords Företagscenter eller liknande. Ombud, i matvaruaffärer, gäller ej som inlämningsställe för bibliotek och godkända organisationer.

Vem är leverantör av tjänsten?

PTS har upphandlat tjänsten av PostNord Sverige AB enligt ramavtal för inrikes brevtjänster.

Är det tillåtet att skicka svartskrift med blindskrift?

Det förekommer att godkända organisationer skickar svartskrift i form av instruktioner som tillhör blindskriften, som är avsedda för personer utan läshandikapp. Detta är tillåtet om det exempelvis handlar om lärarinstruktioner till undervisningsmaterial i blindskrift. Det är även tillåtet att skicka ut ett brev i punktskrift med ett tillhörande inbetalningskort avseende medlemsavgiften.

Vad är leveranstiden för blindskriftsförsändelser?

Enligt kravspecifikationen för tjänsten ska distributionen av brev, paket och skrymmande postförsändelser inom Sverige ske enligt PostNords ordinarie leveranstider för 1:a-klassbrev alternativt PostNord MyPack Home. Se mer information om leveranstider.

 • Obs. Blindskrift till utlandet hanteras enligt ovan inom Sverige. Andra regelverk kan förekomma i samband med hantering av blindskrift i utlandet.
 • För information om inlämningsställen, inlämningstider och tjänsten, kontakta vår kundservice via mejl, ange "Blindskrift" i ämnesraden. Hit hänvisas även frågor om den reviderade postförordningen och dess påverkan på tjänsten samt synpunkter på hanteringen av postförsändelser innehållande blindskrift.

På vilket sätt sker utdelning av blindskriftsförsändelsen?

Blindskriftsförsändelser delas ut till adressaten på olika sätt beroende på det av avsändaren förvalt distributionssätt, se detaljer under frågan "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?" lite längre upp.

 • A. Blindskrift 0–2 kg 1:a-klassbrev levereras/delas ut till adressaten, även om denne inte är anträffbar hemma, så länge blindskriftsförsändelsen ryms i brevlådan och/eller brevinkastet. Om detta inte sker finns risk att försändelsen aviseras för att hämtas hos ombud. 
  Notera: Detta distributionssätt fungerar utmärkt för distribution av styckförsändelser. Om du behöver skicka försändelser med större vikt och/eller mått välj något av övriga/nedanstående distributionsalternativ. 
  Tänk på: Om inte blindskriftsförsändelsen ryms i brevlådan så finns det risk att försändelsen aviseras för att hämtas hos ombud. 

 • B. Blindskrift 2–7 kg paket My Pack Home som möjliggör leverans till mottagarens dörr utan kvittens (som förvalt tillägg för avsändaren). Till skillnad från brev blir paket innehållande blindskrift spårningsbara via PostNords webbplats och i deras applikation av så väl användaren som mottagaren. Denna spårbarhet medför att mottagaren kan meddelas när försändelsen är på väg att levereras och kan även få meddelande när försändelsen levererats vid dörren. 
  Tänk på att ange kompletterande uppgifter så som mobiltelefonnummer, mejl och portkod vid mottagarens kontaktuppgifter i adressfältet på själva försändelsen. 

 • C. Blindskrift utrikesbrev 0–7 kg 1:a-klass. Utdelning sker enligt respektive lands villkor.

Hur går bibliotek och godkända organisationer tillväga för att skicka blindskriftsförsändelser med tillgängliga distributionssätt?

Blindskrift 0–2 kg

PostNord webbaserade system för elektroniska fakturaunderlag används för att skicka brev 02 kg. Se alternativ under frågorna "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?" lite längre upp, samt efterföljande frågor till den här, "Hur går biblioteken och godkända organisationerna tillväga för att för första gången använda tjänsten?" och "Hur går biblioteken och godkända organisationer tillväga för att skapa fakturaunderlag i ELIN?". Detta gäller även för Blindskrift kundunikt brev 27 kg, om denna tjänst fortfarande vill och behöver användas.

Utrikesbrev 0–7 kg

Se alternativ under frågorna "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?" lite längre upp, samt efterföljande frågor till den här, "Hur går biblioteken och godkända organisationerna tillväga för att för första gången använda tjänsten?" och "Hur går biblioteken och godkända organisationer tillväga för att skapa fakturaunderlag i ELIN?". Notera: Ett elektroniskt fakturaunderlag behöver skapas i PostNords tjänst ELIN. Fakturaunderlaget ska vara komplett ifyllt före inlämning. I ELIN uppges antalet försändelser men försändelserna behöver inte läggas in var för sig.

Blindskrift 2–7 kg

PostNords webbaserade system Pacsoft Online används vid försändelse av paket My Pack Home utan kvittens med vikt mellan 2 och 7 kg (se alternativ B i frågan "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?" och alternativ B i frågan "På vilket sätt sker utdelning av blindskriftsförsändelsen?".). Notera: Vid framtagning av fraktsedel används den förvalda profilen i Pacsoft Online. Stegen beskrivs under frågan "Hur går biblioteken och godkända organisationer tillväga för att skapa fraktsedel i Pacsoft Online?" lite längre ner. För att få tillgång till Pacsoft online så kan bibliotek och godkända organisationer kontakta kundservice via mejl och ange "Blindskrift" i ämnesraden. Ange kontaktuppgifter och organisationsnummer.

Hur går biblioteken och godkända organisationerna tillväga för att för första gången använda tjänsten?

1. Registrering

Första gången ett bibliotek eller en organisation vill använda tjänsten behöver en registrering ske hos kundservice. Kontakta kundservice via mejl, ange "Blindskrift" i ämnesraden. Observera att biblioteken inte behöver något godkännande för att använda tjänsten. Organisationer måste däremot ansöka skriftligen till PostNord om godkännande för att kunna skicka blindskriftsförsändelser portofritt. Det är PostNord som bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar sedan det slutliga beslutet. För mer information om ansökan kontakta kundservice via mejl, ange "Blindskrift" i ämnesraden.

2. Tilldelning av inloggningsuppgifter

Kundservice mejlar inloggningsuppgifter till ett användarkonto på postnord.se till användaren.

Hur går biblioteken och godkända organisationer tillväga för att skapa fakturaunderlag i ELIN?

Registrering

Första gången ett bibliotek eller en organisation vill använda tjänsten behöver en registrering ske hos kundservice via mejl, ange "Blindskrift" i ämnesraden. Observera att biblioteken inte behöver något godkännande för att använda tjänsten. Organisationer måste däremot ansöka skriftligen till PostNord om godkännande för att kunna skicka blindskriftsförsändelser portofritt. Det är PostNord som bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar sedan det slutliga beslutet. För mer information om ansökan Kontakta kundservice via mejl, ange "Blindskrift" i ämnesraden.

Tilldelning av inloggningsuppgifter

Kundservice mejlar inloggningsuppgifter för Elin och Pacsoft till användaren.

Observera att om ni för första gången skapar en egen mall för elektroniska fakturaunderlag behöver ni ange PTS organisationsnummer samt betalande kundnummer, men även ert eget inlämningskundnummer. Dessa tre nummer får ni från PostNords kundservice. PTS kundnummer används därefter som betalande eftersom det är PTS som betalar portot och användarens egna kundnummer som inlämnande.

Observera att det är viktigt att ni är noga med att i samband med registrering av blindskriftsförsändelser och skapande av elektroniska följesedlar ange korrekt information avseende antal och viktklasser. Detta är förutsättning för att PostNords manuella hantering av befordran av blindskriftsförsändelser ska bli rätt.

Blindskrift 1:a-klassbrev 0–2 kg, gäller även för brev 2–7 kg (alternativ A som beskrivs närmare i frågorna "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?" och "På vilket sätt sker utdelning av blindskriftsförsändelsen?" längre upp på sidan.)

 1. Logga in i faktureringstjänsten
 2. Ange inloggningsuppgifter och välj Fortsätt.
 3. Välj Skapa fakturaunderlag (följesedel/transportsedel) och sedan Fortsätt.
 4. Välj Skapa ett nytt fakturaunderlag (följesedel/transportsedel) och sedan Fortsätt.
 5. Välj betalande kundnummer, PTS.
 6. Ange inlämningsuppgifter (inlämnande kundnummer, inlämningsställe, kontaktperson, inlämningsdatum).
 7. Välj typ av försändelser Speciella produkter och tjänster och sedan Fortsätt.
 8. Under Typ av tjänst väljer du Blindskrift över 2 kg/Blindskrift under 2 kg.
 9. Som artikel väljer du Blindskrift inrikes, 2–7 kg.
 10. Välj antal försändelser och tryck på Lägg till. Du har nu skapat din brevförsändelse, d.v.s. lämnat in ditt elektroniska fakturaunderlag.
 11. Skriv ut skapat fakturaunderlag (följesedel/transportsedel) och placera på försändelsen (se alternativ A under frågan "På vilket sätt behöver blindskriftsförsändelsen markeras ochpaketeras?" längre ner i FAQ:n, för mer information). Fakturaunderlaget behöver medfölja försändelsen vid postinlämning. Obs. PostNords personal kontrollerar att informationen på transportsedeln stämmer överens med postförsändelsernas antal och vikt samt använder dessa som fakturaunderlag till PTS.

Blindskrift 1:a-klassbrev utrikes 0–7 kg (alternativ C som beskrivs närmare i frågorna "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?" och "På vilket sätt sker utdelning av blindskriftsförsändelsen?" längre upp i FAQ:n.)

 1. Logga in i faktureringstjänsten
 2. Ange inloggningsuppgifter och välj Fortsätt.
 3. Välj Skapa fakturaunderlag (följesedel/transportsedel) och sedan Fortsätt.
 4. Välj Skapa ett nytt fakturaunderlag (följesedel/transportsedel) och sedan Fortsätt.
 5. Välj betalande kundnummer, PTS.
 6. Ange inlämningsuppgifter (inlämnande kundnummer, inlämningsställe, kontaktperson, inlämningsdatum).
 7. Välj typ av försändelser Speciella produkter och tjänster och sedan Fortsätt.
 8. Under Typ av tjänst väljer du Blindskrift över 2 kg/Blindskrift under 2 kg.
 9. Som artikel väljer du Blindskrift, 2–7 kg utrikes/Blindskrift 0–2 kg utrikes.
 10. Klicka på Fortsätt.
 11. Kontrollera att alla uppgifter stämmer.
 12. Klicka på Skicka följesedel för att slutföra fakturaunderlaget. Du har nu skapat din utrikes brevförsändelse.
  d.v.s. lämnat in ditt elektroniska fakturaunderlag.
 13. Skriv ut skapat fakturaunderlag (följesedel/transportsedel) och placera på försändelsen (se alternativ C under frågan "På vilket sätt behöver blindskriftsförsändelsen markeras ochpaketeras?" längre ner i FAQ:n, för mer information). Fakturaunderlaget behöver medfölja försändelsen vid postinlämning. Obs. PostNords personal kontrollerar att informationen på transportsedeln stämmer överens med postförsändelsernas antal och vikt samt använder dessa som fakturaunderlag till PTS.

Hur går biblioteken och godkända organisationer tillväga för att skapa fraktsedel i Pacsoft Online?

Blindskrift 1:a-klassbrev 2–7 kg paket MyPack Home utan kvittens (alternativ C som beskrivs närmare i frågorna "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?" och "På vilket sätt sker utdelning av blindskriftsförsändelsen?" längre upp i FAQ:n.)

 1. Logga in i Pacsoft Online
 2. Logga in med profilinloggning, tre fält att fylla i
  användar-ID:
  Profil:
  Lösenord:
 3. Skapa frakthandling genom förvald favorit du blivit tilldelad.
  Utskriftsfavoriter, Blindskrift 2–7 kg (bakomliggande tjänst är MyPack Home med tillägget leverans utan kvittens).
 4. Ange information i de tvingande fälten samt sms-nummer och/eller e-post. Gå vidare genom att klicka på Nästa.
 5. I fältet Referens ska du skriva in namnet på ert bibliotek. Om du har och vill få med ett unikt ordernummer för detta utskick så går det bra att även komplettera med det i detta fältet. I fältet Leveransanvisning 1 står det redan portkod: och har mottagaren portkod så fyller ni på med det i detta fält. Detta visas då tydligt på etiketten för vår chaufför. I fältet Mottagarens sms-nummer kommer det sms-nummer med automatiskt som ni fyllde i på första sidan.
 6. Skriv ut skapat fakturaunderlag (frakthandling), välj Skriv ut via PDF. Läs text som kommer upp på utskriftssidan och skriv ut via PDF-programmet. Klistra fast etikett, frakthandling, på försändelsen.

Har ni inte fasta hämtningar av post och/eller paket från PostNord så kan ni beställa hämtning (ingår i pakettjänsten). Hämtning beställer ni via Pacsoft, eller via kundservice, 0771-33 33 10 (säg inhämtning). Ni kan självklart även lämna in paket på PostNords företagscenter.

I Pacsoft hittar ni detta under Boka Hämtning.

Lathund/instruktioner enligt ovan med bilder finns att få via mejl till kundservice, ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Vid utskick av stora volymer till olika mottagare

 1. Logga in i Pacsoft Online
 2. Logga in med användarnamn (id profil) och lösenord som har tilldelats av Postnord.
 3. Välj Utskriftsfavoriter My Pack Home.
 4. Lägg in mottagaren genom att välja Ny mottagare.
 5. Spara mottagarens uppgifter i adressbok om ni önskar att mottagaren ska finnas i adressboken.
 6. Lägg in uppgifter i Sändning.
 7. Välj antal Kolli.
 8. Skriv ut frakthandling och placera på försändelser (se alternativ B i frågan "På vilket sätt behöver blindskriftsförsändelsen markeras och paketeras?" längre ner på sidan, för mer information). Den behöver medfölja försändelsen vid postinlämning. Obs. PostNords personal kontrollerar att informationen på frakthandlingen stämmer överens med postförsändelsernas antal och vikt samt använder dessa som fakturaunderlag till PTS.

Kan blindskriftsförsändelser skickas utomlands?

Blindskriftsförsändelser som ska skickas utomlands märks med Cécogrammes på framsidan och distribueras som utrikes 1:a-klassbrev. Även blindskriftsförsändelser till utlandet är kostnadsfritt för avsändare och mottagare.

Hur gör privatpersoner för att skicka blindskriftsförsändelser?

Personer inom huvudmålgruppen, det vill säga personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder, kan skicka blindskriftsförsändelser emellan sig, men även till personer utan läshinder. Personer utan läshinder kan skicka blindskriftsförsändelser till personer inom huvudmålgruppen.

Avsändaren lägger sin blindskriftsförsändelse i någon av PostNords brevlådor för distribution till adressaten med övernattbefordran.

OBS! Detta gäller endast för lättare brevförsändelser. Istället för porto märks blindskriftsförsändelsen i övre högra hörnet med Blindskrift för distribution till adressat inrikes, eller med Cécogrammes för distribution till adressat utrikes.

Hur gör personer inom huvudmålgruppen för att returnera blindskriftsförsändelser till bibliotek?

Om en låntagare inom huvudmålgruppen, dvs. personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder, ska skicka tillbaka en blindskriftsförsändelse till ett bibliotek, exempelvis en lånad talbok, ska blindskriften returneras till biblioteket med så kallad returpost, även kallad svarspost. Notera: Om man lånar exempelvis talböcker på plats på biblioteket, ska man även återlämna dessa på samma sätt dvs. på plats på biblioteket. Blindskriften som lånats kan vid behov skickas till bibliotek som returpost, om svarsetikett används. I sådana fall behöver låntagaren be om svarsetikett vid utlåningstillfället.

Returpost är idag utformad så att låntagaren inom huvudmålgruppen vänder på den adresslapp som blindskriftsförsändelsen kommer med och lägger blindskriftsförsändelsen i en av PostNords brevlådor. Observera: Större eller tyngre blindskriftsförsändelser, exempelvis paket upp till 7 kg eller brev som inte ryms i en vanlig brevlåda lämnas in till på något av PostNords ombud.

För att returnera blindskriftsförsändelse användas svarspostetikett, där PTS betalar portot. Svarspostetiketterna trycks upp av bibliotek och godkänd organisation efter en särskild mall.

Bibliotek eller godkänd organisation bifogar ifylld svarspostetikett om Blindskift i postförsändelsen ska återlämnas med returpost (ex. talböcker för utlån som skickas som postförsändelse behöver returneras).

På den ena sidan av svarspostetiketten ska det finnas adressuppgifter till bibliotek eller godkänd organisation samt övriga uppgifter avseende svarspost som tillhandahålls av kundservice. Kontakta kundservice via mejl, skriv "Blindskrift" i ämnesraden.

På andra sidan, adressatsidan, av svarpostetiketten anges adressuppgifter till mottagaren, d.v.s. person ur huvudmålgruppen (ex. låntagaren). Den avklippta fliken i andra hörnet gör att huvudmålgruppen vet åt vilket håll svarspostetikett ska vändas.

Returposten är utformad på följande sätt: huvudmålgruppen vänder på den förtryckta och ifyllda svarspostetiketten för blindskrift och skickar tillbaka emballaget genom att lägga det i en av leverantörens brevlådor, eller inlämningsställe.

På vilket sätt behöver blindskriftsförsändelsen markeras och paketeras?

En särskild kliché i form av exempelvis klistermärke eller stämpel, ska placeras av avsändande bibliotek och/eller organisation på framsidan av blindskriftsförsändelsen i övre vänstra hörnet. Gällande klichéer för märkning av försändelserna finns att hämta.

 • A. Blindskrift 0–2 kg 1:a-klassbrev inrikes
  Gäller även för Blindskrift 2–7 kg 1:a-klass kundunikt brev inrikes En portobeteckning, kliché, behöver även placeras i övre högra hörnet på blindskriftsförsändelsen. 

 • B. Blindskrift 2–7 kg paket My Pack Home utan kvittens
  Ingen särskild markering av denna typ av försändelser behövs. Kom ihåg att ange kompletterande uppgifter, via Pacsoft Online, så som mobiltelefonnummer, portkod vid mottagarens kontaktuppgifter i adressfältet på själva försändelsen. 

 • C. Blindskrift 0–7 kg 1:a-klassbrev utrikes
  Observera att ingen särskild markering av denna typ av försändelser behövs! Glöm inte att ange kompletterande uppgifter, via Pacsoft Online, så som mobiltelefonnummer och portkod vid mottagarens kontaktuppgifter i adressfältet på själva försändelsen. En portobeteckning, kliché, behöver även placeras i övre högra hörnet på blindskriftsförsändelsen.

Ladda ner gällande kliché

På vilket sätt ska inlämning av blindskriftsförsändelsen med tillhörande fysisk transportsedel (med eller utan svarspostetikett) gå till?

Det elektroniska fakturaunderlaget behöver skrivas ut och lämnas in tillsammans med blindskriftsförsändelsen hos ett av PostNords inlämningsställen. Inlämningsställe är i detta fall PostNords Företagscenter eller liknande. Ombud, i matvaruaffärer, gäller ej som inlämningsställe för bibliotek och godkända organisationer. Samma rutin med fakturaunderlag gäller då biblioteket eller godkända organisationen har ett separat avtal med PostNord om upphämtning av försändelserna.

Notera att svarspostetiketten behöver bifogas av avsändande bibliotek om mottagaren ska returnera blindskriftsförsändelsen, se beskrivning under frågan "Hur gör personer inom huvudmålgruppen för att returnera
blindskriftsförsändelser till bibliotek?" längre upp i FAQ:n.

Vilka försändelsekedjor finns för tjänsten?

Personer inom huvudmålgruppen (d.v.s. personer med läshinder) får skicka blindskrift mellan sig och de får returnera blindskriftsförsändelser till biblioteken alternativt till organisationer.

Bibliotek får skicka försändelser till huvudmålgruppen men också mellan sig och till organisationer.

Godkända organisationer får skicka blindskrift direkt till huvudmålgruppen samt till biblioteken.

Vem hanterar personuppgifter för användare inom huvudmålgruppen av tjänsten?

Avsändare av blindskriftsförsändelser så som bibliotek och godkända organisationerna har varken PTS och/eller PostNord någon avtalsrelation till. Dessa användare nyttjar tjänsten frivilligt i syfte att skicka ut blindskriftsförsändelser till användare inom huvudmålgruppen. Respektive bibliotek och godkänd organisation ansvarar självständigt för sin personuppgiftshantering i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Om du som den enskilde användaren av tjänsten inom huvudmålgruppen har frågor gällande hantering av dina kontaktuppgifter kontakta det avsändande biblioteket och/eller godkända organisationen som du beställer dina blindskriftsförsändelser ifrån.

Omfakturering om felaktigt kundnummer används?

Det händer att ett bibliotek/organisation anger egna kundnummer som betalningsansvarig och därmed får fakturor för blindskrift till sig själva.

Vi ser två alternativ:

 1. Bibliotek/organisation betalar fakturan och för sedan en dialog med PTS gällande ersättning för den här kostnaden.
 2. Kreditering från bibliotek/organisation kan göras mot en administrativkostnad om 750 kronor för att sedan fakturera om beloppet på PTS kundnummer. Den administrativa kostnaden kommer i så fall läggas på bibliotek/organisation, det kundnummer som fakturan ursprungligen var ställd till.

Eftersom det inte är PostNord som gjort fel utan avsändare så är det inget PostNord utför kostnadsfritt.

Ändring av mottagaradresser eller borttag av mottagare

Om mottagare av Blindskriftsförsändelser flyttar och behöver ändra adressuppgifter så ska den alltid vända sig till avsändaren av försändelserna. Även om en mottagare av Blindskriftsförsändelser avlider så ska anhöriga vända sig till avsändaren av försändelserna och ta bort mottagaren från utskickslistor. PostNord hanterar alltså inte dessa uppgifter och kan därför inte hjälpa till med detta.

Privatpersoner utan läshinder får skicka/ta emot blindskrift till/från personer med läshinder, se flödesschema nedan.

Obs. Blindskriftsförsändelser får inte skickas mellan privatpersoner utan läshinder och andra privatpersoner utan läshinder och heller inte godkända organisationer emellan.

På vilket sätt hanterar PostNord personuppgifter för avsändare av blindskrift så som bibliotek och godkända organisationer?

PostNord behandlar endast personuppgifter till kontaktpersoner bibliotek och av PTS godkända organisationer som förmedlar blindskriftsförsändelser till personer inom huvudmålgruppen. Huvudmålgruppen för tjänsten dvs personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift registreras inte.

PostNord behandlar följande personuppgifter om dig som nyttjar tjänsten inom bibliotek och/eller av PTS godkänd organisation:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation arbete (adress, telefonnummer, e-post)

Kontaktar du PostNords kundservice kan vi be om dina kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig rörande ditt kundserviceärende.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att tilldela inloggningsuppgifter till tjänsten.

Eftersom det i PTS uppdrag ingår att utföra tjänsten Portofri befordran av blindskrift och registrering av personuppgifter är nödvändig för utförandet av tjänsten, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Inga uppgifter i registret får lämnas ut till annan än användaren.

Dina uppgifter finns kvar så länge som du är kontaktperson för biblioteket eller organisationen och gallras vid inaktualitet. Därefter raderas uppgifterna.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig samt om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta kundservice.

PostNords dataskyddsombud kan kontaktas via mejl.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas via mejl

PTS kontaktuppgifter hittar du på deras webbplats

Vem hanterar personuppgiften för användare inom huvudmålgruppen av tjänsten?

Avsändare av blindskriftsförsändelser så som bibliotek och godkända organisationerna har varken PTS och/eller PostNord någon avtalsrelation till. Dessa användare nyttjar tjänsten frivilligt i syfte att skicka ut blindskriftsförsändelser till användare inom huvudmålgruppen. Respektive bibliotek och godkänd organisation ansvarar självständigt för sin personuppgiftshantering i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Om du som den enskilde användaren av tjänsten inom huvudmålgruppen har frågor gällande hantering av dina kontaktuppgifter kontakta det avsändande biblioteket och/eller godkända organisationen som du beställer dina blindskriftsförsändelser ifrån.

Omfakturering om fel kundnummer används?

Det händer att ett bibliotek/organisation anger egna kundnummer som betalningsansvarig och därmed får fakturor för blindskrift till sig själva.

Vi ser två alternativ:

 1. Bibliotek/organisation betalar fakturan och för sedan en dialog med PTS gällande ersättning för den här kostnaden.
 2. Kreditering från bibliotek/organisation kan göras mot en administrativkostnad om 750 kronor för att sedan fakturera om beloppet på PTS kundnummer. Den administrativa kostnaden kommer i så fall läggas på bibliotek/organisation, det kundnummer som fakturan ursprungligen var ställd till.

Eftersom det inte är PostNord som gjort fel utan avsändare så är det inget PostNord utför kostnadsfritt.

Ändring av mottagaradresser eller borttag av mottagare?

Om mottagare av Blindskriftsförsändelser flyttar och behöver ändra adressuppgifter så ska den alltid vända sig till avsändaren av försändelserna. Även om en mottagare av Blindskriftsförsändelser avlider så ska anhöriga vända sig till avsändaren av försändelserna och ta bort mottagaren från utskickslistor. PostNord hanterar alltså inte dessa uppgifter och kan därför inte hjälpa till med detta.