Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Blindskrift

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att blinda, synskadade och personer med andra läshinder, har rätt att skicka blindskrift kostnadsfritt. Även bibliotek och godkända organisationer har denna rätt.

Tjänsten tillhandahålls av PostNord Sverige på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Vad menas med blindskrift?

  1. Text avsedd för målgruppen i punktskrift, till exempel i böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punktskrift, får endast förekomma i begränsad omfattning, exempelvis på en inbetalningsavi. Text som är tryckt med extra stora bokstäver räknas inte som blindskrift.
  2. Ljudupptagningar inspelade för målgruppen så som talböcker och taltidningar. Talböcker är inläsningar av utgivna böcker, kopierade till cd-romskiva eller kassettband. För att producera och kopiera talböcker krävs regeringens tillstånd. Musikinspelningar och ljudböcker räknas inte som blindskrift.
  3. Hjälpmedel för framställning av punktskrift, exempelvis punktskriftsmaskiner och reglett.

Tjänstens användare

Huvudmålgruppen för tjänsten är personer som är blinda, synskadade samt personer med andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift. För att tillgodose huvudmålgruppens behov används tjänsten även av privatpersoner utan läshinder, bibliotek och godkända organisationer, då försändelser skickas till personer inom huvudmålgruppen.

Med bibliotek avses samtliga bibliotek i Sverige samt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Med godkänd organisation avses organisation i Sverige som framställer blindskrift. PostNord bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar det slutliga beslutet.

Så får du tillgång till tjänsten

Privatpersoner

Privatpersoner behöver inget godkännande.

Bibliotek

Bibliotek behöver inget godkännande men ska kontakta oss för att få tillgång till tjänsten. Vår kundservice når du mellan klockan 08.00 och 17.00 på vardagar, via e-post (ange ”Blindskrift” i ämnesraden) eller telefon 0771-33 33 10.

Organisationer

För att en organisation ska vara godkänd för att skicka blindskriftsförsändelser portofritt, ska organisationen ansöka om godkännande. Vår kundservice når du mellan klockan 08.00 och 17.00 på vardagar, via e-post (ange ”Blindskrift” i ämnesraden) eller telefon 0771-33 33 10.

Kundservice

Frågor och svar besvaras av vår kundservice, som du når mellan klockan 08.00 och 17.00 på vardagar, via e-post (ange "Blindskrift" i ämnesraden) eller telefon 0771-33 33 10.
​​
Portofri befordran av blindskriftsförsändelser är en posttjänst från Post- och telestyrelsen (PTS) som levereras av PostNord Sverige.

Customer service