• Start
  • Jag har betalt importavgift men inte fått min försändelse

Jag har betalt importavgift men inte fått min försändelse

Efter att du har betalat importavgiften så kommer din försändelse att godkännas och skickas vidare så snart som möjligt. Alla försändelser hanteras i turordning och beroende på antalet försändelser kan tiden från betalning till du har försändelsen variera, oftast levereras försändelsen inom ett par dagar men i vissa fall kan leveransen ta upp till två veckor.

Om din försändelse av någon anledning inte kommer fram till dig som tänkt rekommenderar vi att du först och främst kontaktar avsändaren före kundservice. Tjänsten som avsändaren har skickat försändelsen med avgör om försändelsen är spårbar och eventuell ersättningsnivå.

Den administrativa avgiften tas ut för täcka in våra kostnader för tulldeklarationen, dessa består bland annat av lön, skatter, teknisk utrustning och lokalhyra. Den ska inte misstas för en transportkostnad och återbetalas därför inte om försändelsen inte kommer fram.