Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Årets vinnare är Servistik! Juryns motivering: "Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön."

Den 21 mars utsågs Servistik till att ha den mest innovativa och effektiva logistiklösningen i Sverige. Övriga finalister i PostNord Logistics Award var Alfa Laval, Sportamore och EMCO Centrum.

Juryn har tagit hänsyn till tre grundpelare vid utnämningen av pristagarna.

  1. Logistiklösningarnas innovationskraft
  2. Effektivitet och lönsamhet
  3. Bidrag till samhällsansvar i form av mindre klimatpåverkan och bättre arbetsförhållanden


– Årets samtliga finalister har logistiklösningar som visat sig vara både lönsamma och konkurrenskraftiga. Genom priset vill vi lyfta dem som skapar smarta logistiklösningar och inspirera fler aktörer till hur innovativ logistik både kan stärka affären och göra den mer hållbar och effektiv, säger Mats Abrahamsson, juryns ordförande och professor i logistik vid Linköpings universitet.

Övriga nominerade

Alfa Laval

Genom ett långsiktigt, uthålligt arbete har Alfa Laval skapat god kontroll av och en global process för verksamhetens omfattande transporter. Lösningen ger betydande kostnadsbesparingar, en bättre kundupplevelse, överblick och möjlighet att göra miljömässigt kloka transportval.

Sportamore

Med beslutsamhet och på kort tid har Sportamore byggt upp ett effektivt logistikmaskineri som snabbt och med hög servicegrad hanterar leveranser till allt mer kräsna konsumenter. Den automatiserade och flexibla lagerlösningen klarar även av att hantera fluktuationer i efterfrågan och ger verksamheten en god förmåga att klara en fortsatt snabb tillväxt.

ECMO Centrum – vinnare av årets specialpris

Med hängivenhet och ett totalt fokus på patienten har ECMO Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset utvecklat en logistik som utmärks av snabbhet, kreativ problemlösning och en ambition att i varje enskilt fall lösa sin uppgift på mest effektiva sätt.

Customer service