Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2024-04-29 14:02

Effektivare insamling av brev

Med start den 6 maj 2024 börjar PostNord tömma merparten av de gula brevlådorna varannan arbetsdag i hela Sverige, i stället för varje dag som idag. Förändringen är en anpassning efter samhällets minskade behov av posttjänster och för att göra den samhällsomfattande posttjänsten mer hållbar, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

En vanlig arbetsdag kör PostNords brevbärare motsvarande nio varv runt jorden för att samla in och dela ut post. Sedan år 2010 har de brevvolymer som PostNord hanterar minskat med cirka 65 procent.

- Trots kraftigt minskande brevvolymer har antalet brevlådor i Sverige sedan år 2010 reducerats med endast 16 procent och det gör att många gånger är brevlådorna tomma när våra brevbärare åker för att tömma dem, säger Andreas Viefhaus, chef för Affärsområde brev, PostNord Sverige.

Flertalet gula brevlådor kommer från den 6 maj inte längre att tömmas dagligen utan varannan arbetsdag i samband med att posten delas ut i respektive postnummerområde. Vissa brevlådor som är belägna på strategiska platser och som fortfarande används i förhållandevis hög utsträckning kommer även framgent att tömmas dagligen. Vilka brevlådor som töms när kommer att framgå av anslag på brevlådorna, i PostNords app eller webbsida. Det går också att kontakta PostNords kundservice för att få information.

Uppdraget att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige medför stora kostnader. PostNord har hittills inte fått kompensation för detta och portointäkterna minskar i snabb takt. Det finansiella stöd som Postfinansieringsutredningen har föreslagit förefaller inte träda i kraft enligt utredningens förslag. För att minska kostnaderna för postservicen krävs därför rationaliseringar och minskade kostnader.

Den 4 mars 2024 påbörjade PostNord en försöksverksamhet i och omkring Hässleholm och Sundsvall med syfte att minska behovet av fordonstransporter genom att tömma brevlådor och distribuera paket i områden med låga volymer varannan arbetsdag. Den del av försöksverksamheten som rör paketdistribution pågår fortfarande och kommer inte att påverkas av de förändringar som träder i kraft den 6 maj.

Bilder


Senast uppdaterad: 2024-04-29 14:02