XML-baserat EDI-fakturaformat som följer PEPPOL-standard

Format PEPPOL BIS Billing 3.0

PEPPOL BIS Billing 3.0 följer den nya PEPPOL-standarden och är vårt senaste XML-baserade EDI-fakturaformat.

För närvarande stöder vi en standardkonvertering och en anpassad konvertering.

För närvarande stöder vi en standardkonvertering och en anpassad konvertering. Den viktigaste informationen är beskriven under respektive konvertering. Den anpassade konverteringen är baserad på standardkonverteringen och beskrivs utifrån skillnader jämfört med standardkonverteringen. Det innebär att information som inte beskrivs under den anpassade konverteringen fungerar enligt standardkonverteringen.

Implementationstiden för en befintlig anpassad konvertering tar inte längre tid än implementering av standardkonverteringen. Om det krävs en ny anpassad konvertering behövs systemutveckling i ett eller två system vilket ökar implementationstiden

Formatspecifikation

Ladda ner formatspecifikation för PEPPOL BIS Billing 3.0 (xlsx)

Standardkonvertering

AccountingSupplierParty.Party.EndpointID = PostNord GLN
AccountingSupplierParty.Party.PartyIdentification.ID = PostNord GLN
AccountingCustomerParty.Party.EndpointID = Mottagaridentifierare
AccountingCustomerParty.Party.PartyIdentification.ID = Mottagaridentifierare
AccountingCustomerParty.Party.Contact.ID = Referens på betalande kundnummer

Ladda ner exempelfiler för standardkonverteringen (zip)

Anpassad konvertering

Anpassad konvertering#1
AdditionalDocumentReference.ID IT = Betalande kundnummer

Ladda ner exempelfiler för anpassad konvertering #1 (zip)

Alla xml-baserade fakturaformat

Svefaktura 1.0 (STFI-standard)
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Svefaktura BIS 5A 2.0 (STFI-standard)
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

PEPPOL BIS Billing 3.0 (PEPPOL-standard)
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Alla fakturaformat som följer UN-standard

EDIFACT Faktura D93A
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

EDIFACT Faktura D96A
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Fakturaspecifikation

EDIFACT IFTFCC D96A
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.