Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Funktionalitet i EDI-lösningen

I vår nya EDI-lösning finns det mer funktionalitet än tidigare.

Fakturor

Samlingsfaktura

EDI-fakturor får äntligen stöd för samlingsfaktura. Befintliga EDI-kunder kan läggas om till samlingsfaktura om så önskas.

Faktura och specifikation

EDI-lösningen möjliggör för kunder att kombinera EDI-faktura och EDI-specifikation.

Aggregerad faktura minskar filstorleken

Det är möjligt att aggregera EDI-fakturarader med samma datum, tjänst och skattesats till aggregerade EDI-fakturarader. Det minskar EDI-filens storlek och ger möjlighet för kunder med många fakturarader att använda EDI. Aggregerade rader kommer inte ha några detaljer om kolli-ID, land, växlingskurs etc.

Kundspråk

Kundspråk påverkar inte EDI-specifikation eller EDI-faktura på ett negativt sätt, den stora skillnaden vid språkbyte är att våra tjänsters namn kommer bli korrekta på det språk kunden har valt.

Stöd för alla tjänster och kunder

Vissa tjänster och kunder har speciella informationskrav som generellt har stöd i den nya lösningen. Artikelnummer är till exempel tillgängligt i alla XML-baserade format. Om tjänst eller format fortfarande inte stöds så är det lätt att sätta upp detta.

Olika valutor

Nu är det möjligt att använda kundvalutor som inte är samma som PostNords företagsvaluta (vanligtvis SEK). Momsbelopp i PostNords företagsvaluta och växlingskurs är tillgängligt enligt standard för respektive format. Den nya lösningen gör det också möjligt att använda olika pris- och kundvaluta. Växlingskursen redovisas för varje rad om den inte är aggregerad.

IBAN-betalning

IBAN-överföring är betalningsalternativ för utländska valutor och kunder. Detta är nu harmoniserat med icke-EDI-fakturor där IBAN har varit betalningsalternativ för utländska valutor och kunder under en lång tid.

PEPPOL

PEPPOL-standarden är obligatorisk vid fakturering av offentlig sektor sedan 1 april 2019. PostNord följer PEPPOL-standarden genom att erbjuda PEPPOL-kompatibla EDI-fakturaformat och möjliggöra för kunder som är PEPPOL-mottagare att ta emot EDI-fakturor via PEPPOL-nätverket.

Demonstrering av EDI-filer

Att demonstrera EDI-filer utifrån befintliga dokument i våra format är möjligt med kort varsel. EDI-filer från befintliga dokument kan vara mycket värdefulla för en kund för att förbereda sina system för att ta emot våra EDI-filer eftersom det alltid finns en frihet hur standardiserade format produceras.

Våra tjänster som har mottagningsbevis

Vill du också upptäcka möjligheten mottagningsbevis? Vi erbjuder detta för följande tjänster; Rek inrikes, Rek utrikes samt Värde.