Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Förbättringar i den nya EDI-lösningen

Vår lösning är byggd med en modern arkitektur vilket innebär färre fel. Valideringar och förbättrad monitorering kommer att säkerhetsställa att EDI-filerna inte fastnar på grund av dålig masterdatakvalitet eller tillfälliga överföringsfel.

Mer information

Våra XML-baserade EDI-fakturaformat innehåller mer information än tidigare. Informationen är tillgänglig i EDI-fakturaradens note-fält enligt JSON-standard. Detta gör det smidigt för oss att lägga till mer information i framtiden och våra kunder kan välja att endast läsa den information som är av värde. Informationen i vår detaljerade EDI-faktura är i första hand avsedd för inläsning i ett system. Informationen går också att läsa på fakturabilder som skapas från EDI-fakturorna, men kan upplevas som svårläst jämfört med fakturabilder skapade från tidigare EDI-faktura.

Information i vår detaljerade EDI-faktura (pdf)

För att tillgodose krav på förenklad läsbarhet av fakturabilder som skapas från EDI-fakturor erbjuder vi också en reducerad EDI-faktura som innehåller samma information som våra vanliga fakturor och lite till. Fakturabilderna är enklare att läsa eftersom informationen är begränsad samtidigt som informationen i EDI-fakturorna fortfarande är möjlig att läsa in i ett system.

Information i vår reducerade EDI-faktura (pdf)

Vi erbjuder även en EDI-faktura helt utan information i note-fältet.

Introduktion av nya tjänster och prismodeller

Nya tjänster och prismodeller är generellt sett möjliga att introducera med ingen eller liten utveckling i systemen.

Kundspecifika krav på format

Kundspecifika krav på format kan kräva en ny anpassad konvertering. En anpassad konvertering är baserad på standardkonverteringen och en ny anpassad konvertering kräver förändringar i ett eller två system.

  • Ändring av innehåll i fält som redan är tillgängligt i formatet kräver förändringar i ett system av ett team = kort ledtid.
  • Lägga till nytt innehåll i fält som inte redan är tillgängligt i formatet kräver förändring i två system av två team = längre ledtid.

Masterdata

Masterdataunderhåll

Masterdataunderhåll görs av en enhet på ett ställe. Masterdatauppdateringar är förtydligade och valideras innan EDI-fil skapas. Format och konvertering underhålls på samma ställe vilket gör det lättare att förstå kunden och i allmänhet hur våra format används.

Förhållandet mellan masterdata och EDI-fil

Formatspecifikationen på varje format specificerar hur en EDI-fil blir påverkad av t.ex. masterdata, transaktionsdata och vår lösning. Det är möjligt att se hur förändringar på betalande kundnummer och fakturamottagare påverkar EDI-filen.

Tilläggsavgifter harmoniserade med icke-EDI

Icke-EDI-fakturor har ett beräknat totalbelopp för varje tilläggsavgift istället för att specificera den för varje rad. EDI-fakturor har blivit harmoniserade med icke-EDI-fakturor och tilläggsavgifter är nu specificerade som en total avgift på huvudnivå. Tilläggsavgift för en specifik rad finns i note-fältet.

Fysisk adress harmoniserad med icke-EDI

Icke-EDI-dokument använder alltid fakturamottagarens fysiska adress. EDI-dokument har harmioniserats med icke-EDI-dokument och fakturamottagarens fysiska adress kommer användas. Se till att upppdatera fakturamottagarens adress om några referenser finns upplagda i adressfält

Våra tjänster som har mottagningsbevis

Vill du också upptäcka möjligheten mottagningsbevis? Vi erbjuder detta för följande tjänster; Rek inrikes, Rek utrikes samt Värde.