Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Blindskrift

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att blinda, synskadade och personer med andra läshinder, har rätt att skicka blindskrift kostnadsfritt. Även bibliotek och godkända organisationer har denna rätt.

Tjänsten tillhandahålls av PostNord Sverige på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Vad menas med blindskrift?

 1. Text avsedd för målgruppen i punktskrift, till exempel i böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punktskrift, får endast förekomma i begränsad omfattning, exempelvis på en inbetalningsavi. Text som är tryckt med extra stora bokstäver räknas inte som blindskrift.
 2. Ljudupptagningar inspelade för målgruppen så som talböcker och taltidningar. Talböcker är inläsningar av utgivna böcker, kopierade till cd-romskiva eller kassettband. För att producera och kopiera talböcker krävs regeringens tillstånd. Musikinspelningar och ljudböcker räknas inte som blindskrift.
 3. Hjälpmedel för framställning av punktskrift, exempelvis punktskriftsmaskiner och reglett.

Tjänstens användare

Huvudmålgruppen för tjänsten är personer som är blinda, synskadade samt personer med andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift. För att tillgodose huvudmålgruppens behov används tjänsten även av privatpersoner utan läshinder, bibliotek och godkända organisationer, då försändelser skickas till personer inom huvudmålgruppen.

Med bibliotek avses samtliga bibliotek i Sverige samt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Med godkänd organisation avses organisation i Sverige som framställer blindskrift. PostNord bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar det slutliga beslutet.

Så får du tillgång till tjänsten

Privatpersoner

Privatpersoner behöver inget godkännande.

Bibliotek

Bibliotek behöver inget godkännande men ska kontakta vår kundservice via mejl för att få tillgång till tjänsten.

Organisationer

För att en organisation ska vara godkänd för att skicka blindskriftsförsändelser portofritt, ska organisationen ansöka om godkännande hos vår kundservice via mejl.

Kundservice

Frågor gällande Blindskrift besvaras av vår kundservice via mejl (ange "Blindskrift" i ämnesraden).

Portofri befordran av blindskriftsförsändelser är en posttjänst från Post- och telestyrelsen (PTS) som levereras av PostNord Sverige.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar avseende den av Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlade posttjänsten för portofri befordran av blindskrift. Välj om du vill läsa frågor och svar (pdf) eller i listan här nedan.

Om du saknar någon information, skicka ett mejl till kundservice och ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Bakgrund och syfte med tjänsten Portofri befordran av blindskrift

Tjänsten Portofri befordran av blindskriftsförsändelser innebär att det är kostnadsfritt att skicka blindskrift i form exempelvis talböcker, taltidningar och material i punktskrift, för personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör att de inte kan läsa svartskrift (skrift som är tryckt på papper). Dessa personer utgör en huvudmålgrupp för tjänsten. Blindskriftsförsändelser är ett samlingsnamn för de ovanstående typerna av försändelser. Även bibliotek och organisationer som har blivit godkända av PTS, har rätt att skicka blindskriftsförsändelser kostnadsfritt till sina låntagare och medlemmar inom huvudmålgruppen.

Syftet med tjänsten är att möjliggöra för huvudmålgruppen att ta del av bibliotekens litteratur och tidningar, samt att skicka brev till varandra utan att drabbas av högre portokostnader i och med att blindskriftsförsändelser kan väga mer än vanliga försändelser. Personer inom huvudmålgruppen kan ha svårt att ta sig till landets bibliotek. Därför står staten, genom Post- och telestyrelsen (PTS), för kostnaden för befordran av postförsändelser med blindskrift upp till 7 kilo.

PTS har upphandlat tjänsten av PostNord Sverige AB (PostNord) enligt ramavtal för inrikes brevtjänster.

Vem ansvarar för att svara på frågor om tjänsten?

Frågor besvaras av kundservice via mejl. Ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Vilka är användare av tjänsten?

Huvudmålgruppen för tjänsten är personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör att de inte kan läsa svartskrift. Tjänsten används även av privatpersoner utan läshinder samt av bibliotek och godkända organisationer, då blindskriftsförsändelser skickas till personer inom huvudmålgruppen.

Med bibliotek avses samtliga bibliotek i Sverige samt Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Med godkänd organisation avses organisation i Sverige som framställer blindskrift. PostNord bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar det slutliga beslutet.

Vad menas med blindskrift?

 1. Text i punktskrift som är avsedd för målgruppen till exempel i böcker, tidningar och personliga brev. Tryckt text tillsammans med punktskrift, får endast förekomma i begränsad omfattning – exempelvis på en inbetalningsavi. Text som är tryckt med extra stora bokstäver räknas inte som blindskrift.
 2. Ljudupptagningar inspelade för målgruppen, så som talböcker och taltidningar. Talböcker är inläsningar av utgivna böcker. Musikinspelningar och ljudböcker räknas inte som blindskrift.
 3. Hjälpmedel för framställning av punktskrift, exempelvis punktskriftsmaskiner eller reglett.

Hur får jag tillgång till tjänsten?

Privatpersoner

Privatpersoner behöver inget godkännande. Mer information om hur du använder tjänsten kan du läsa om under frågorna "Vad är leveranstiden för blindskriftsförsändelser?" och "Hur gör privatpersoner för att skicka blindskriftsförsändelser?" längre ner i frågor och svar.

Bibliotek

Bibliotek behöver inget godkännande men behöver kontakta PostNord för att få tillgång till tjänsten. Kontakta kundservice via mejl, ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Godkända organisationer

För att en organisation ska få skicka blindskriftsförsändelser portofritt, behövs en skriftlig ansökan till PostNord. Det är PostNord som bedömer om en organisation uppfyller nödvändiga kriterier för att bli godkänd och PTS fattar sedan det slutliga beslutet. För mer information om ansökan, kontakta kundservice via mejl och ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Den skriftliga ansökan ska innehålla:

 1. Organisationens namn, adress och organisationsnummer.
 2. Kontaktuppgifter till personen som ansvarar för den interna hanteringen av tjänsten för portofri befordran av blindskrift inom organisationen – för- och efternamn, telefonnummer och mejladress. 
 3. Information om och vad som ska skickas med tjänsten för portofri befordran av blindskrift.
 4. Uppgifter om hur många blindskriftsförsändelser (och viktklasser) man uppskattar att man kommer att skicka om året samt till hur många.
 5. Uppgifter om blindskriftsförsändelser behöver skickas i retur till avsändaren (svarspost) med tjänsten för portofri befordran av blindskrift samt i vilken omfattning.
 6. Uppgifter om vilket inlämningsställe som blindskriftsförsändelser ska överlämnas till. Inlämningsställe är i detta fall PostNords Företagscenter eller liknande. Ombud, i matvaruaffärer, gäller ej som inlämningsställe för bibliotek och godkända organisationer.

Vem är leverantör av tjänsten?

PTS har upphandlat tjänsten av PostNord Sverige AB enligt ramavtal för inrikes brevtjänster.

Är det tillåtet att skicka svartskrift med blindskrift?

Det förekommer att godkända organisationer skickar svartskrift i form av instruktioner som tillhör blindskriften, som är avsedda för personer utan läshandikapp. Detta är tillåtet om det exempelvis handlar om lärarinstruktioner till undervisningsmaterial i blindskrift. Det är även tillåtet att skicka ut ett brev i punktskrift med ett tillhörande inbetalningskort avseende medlemsavgiften.

Vad är leveranstiden för blindskriftsförsändelser?

Enligt kravspecifikationen för tjänsten ska distributionen av brev, paket och skrymmande postförsändelser inom Sverige ske enligt PostNords ordinarie leveranstider för 1:a-klassbrev alternativt PostNord MyPack Home. Se mer information om leveranstider.

 • Obs. Blindskrift till utlandet hanteras enligt ovan inom Sverige. Andra regelverk kan förekomma i samband med hantering av blindskrift i utlandet.
 • För information om inlämningsställen, inlämningstider och tjänsten, kontakta vår kundservice via mejl, ange "Blindskrift" i ämnesraden. Hit hänvisas även frågor om den reviderade postförordningen och dess påverkan på tjänsten samt synpunkter på hanteringen av postförsändelser innehållande blindskrift.

På vilket sätt sker utdelning av blindskriftsförsändelsen?

Blindskriftsförsändelser delas ut till adressaten på olika sätt beroende på det av avsändaren förvalt distributionssätt, se detaljer under frågan "På vilket sätt kan bibliotek/godkända organisationer skicka blindskrift?".

 • A. Blindskrift 0–2 kg 1:a-klassbrev levereras/delas ut till adressaten, även om denne inte är anträffbar hemma, så länge blindskriftsförsändelsen ryms i brevlådan och/eller brevinkastet. Om detta inte sker finns risk att försändelsen aviseras för att hämtas hos ombud. 
  Notera: Detta distributionssätt fungerar utmärkt för distribution av styckförsändelser. Om du behöver skicka försändelser med större vikt och/eller mått välj något av övriga/nedanstående distributionsalternativ. 
  Tänk på: Om inte blindskriftsförsändelsen ryms i brevlådan så finns det risk att försändelsen aviseras för att hämtas hos ombud. 

 • B. Blindskrift 2–7 kg paket MyPack Home som möjliggör leverans till mottagarens dörr utan kvittens (som förvalt tillägg för avsändaren). Till skillnad från brev blir paket innehållande blindskrift spårningsbara via PostNords webbplats och i deras applikation av så väl användaren som mottagaren. Denna spårbarhet medför att mottagaren kan meddelas när försändelsen är på väg att levereras och kan även få meddelande när försändelsen levererats vid dörren. 
  Tänk på att ange kompletterande uppgifter så som mobiltelefonnummer, mejl och portkod vid mottagarens kontaktuppgifter i adressfältet på själva försändelsen. 

 • C. Blindskrift 0–7 kg 1:a-klassbrev utrikes. Utdelning sker enligt respektive lands villkor.

Hur går bibliotek och godkända organisationer tillväga för att skicka blindskriftsförsändelser med tillgängliga distributionssätt?

PostNord erbjuder webbaserade system för att skapa fakturaunderlag eller fraktsedel utifrån vad du som avsändare önskar skicka. Mer information hittar du i frågor och svar (pdf) under punkt 11 och eventuella instruktioner för tillvägagångsätt kan tillhandahållas via mejl till kundservice, ange ”Blindskrift” i ämnesraden.

Vilka försändelsekedjor finns för tjänsten?

Personer inom huvudmålgruppen (d.v.s. personer med läshinder) får skicka blindskrift mellan sig och de får returnera blindskriftsförsändelser till biblioteken alternativt till organisationer.

Bibliotek får skicka försändelser till huvudmålgruppen men också mellan sig och till organisationer.

Godkända organisationer får skicka blindskrift direkt till huvudmålgruppen samt till biblioteken.

Vem hanterar personuppgifter för användare inom huvudmålgruppen av tjänsten?

Avsändare av blindskriftsförsändelser så som bibliotek och godkända organisationerna har varken PTS och/eller PostNord någon avtalsrelation till. Dessa användare nyttjar tjänsten frivilligt i syfte att skicka ut blindskriftsförsändelser till användare inom huvudmålgruppen. Respektive bibliotek och godkänd organisation ansvarar självständigt för sin personuppgiftshantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du som den enskilde användaren av tjänsten inom huvudmålgruppen har frågor gällande hantering av dina kontaktuppgifter kontakta det avsändande biblioteket och/eller godkända organisationen som du beställer dina blindskriftsförsändelser ifrån.

Omfakturering om felaktigt kundnummer används?

Det händer att ett bibliotek/organisation anger egna kundnummer som betalningsansvarig och därmed får fakturor för blindskrift till sig själva.
Två alternativ för åtgärd kan erbjudas:

Bibliotek/organisation betalar fakturan och för sedan en dialog med PTS gällande ersättning för den här kostnaden.
Kreditering från bibliotek/organisation kan göras mot en administrativkostnad om 750 kronor för att sedan fakturera om beloppet på PTS kundnummer. Den administrativa kostnaden kommer i så fall läggas på bibliotek/organisation, det kundnummer som fakturan ursprungligen var ställd till.

Då val av kundnummer registreras utav avsändare kan PostNord inte ansvara för eventuella fel och erhåller rätten till att ta ut en administrativ avgift för omfakturering.

På vilket sätt hanterar PostNord personuppgifter för avsändare av blindskrift så som bibliotek och godkända organisationer?

PostNord behandlar endast personuppgifter till kontaktpersoner bibliotek och av PTS godkända organisationer som förmedlar blindskriftsförsändelser till personer inom huvudmålgruppen. Huvudmålgruppen för tjänsten dvs personer som är blinda, synskadade eller har andra läshinder som gör dem oförmögna att läsa svartskrift registreras inte.

PostNord behandlar följande personuppgifter om dig som nyttjar tjänsten inom bibliotek och/eller av PTS godkänd organisation:

 • För- och efternamn.
 • Kontaktinformation arbete (adress, telefonnummer, mejladress).

Kontaktar du kundservice kan vi be om dina kontaktuppgifter för att kunna återkomma till dig rörande ditt kundserviceärende.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att tilldela inloggningsuppgifter till tjänsten.

Eftersom det i PTS uppdrag ingår att utföra tjänsten Portofri befordran av blindskrift och registrering av personuppgifter är nödvändig för utförandet av tjänsten, är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Inga uppgifter i registret får lämnas ut till annan än användaren.

Dina uppgifter finns kvar så länge du är registrerad kontaktperson för biblioteket eller organisationen och gallras vid inaktualitet. Därefter raderas uppgifterna.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig samt om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta kundservice.

PostNords dataskyddsombud kan kontaktas via mejl.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas via mejl.

PTS kontaktuppgifter hittar du på deras webbplats.

Vem hanterar personuppgiften för användare inom huvudmålgruppen av tjänsten?

Avsändare av blindskriftsförsändelser så som bibliotek och godkända organisationerna har varken PTS och/eller PostNord någon avtalsrelation till. Dessa användare nyttjar tjänsten frivilligt i syfte att skicka ut blindskriftsförsändelser till användare inom huvudmålgruppen. Respektive bibliotek och godkänd organisation ansvarar självständigt för sin personuppgiftshantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du som den enskilde användaren av tjänsten inom huvudmålgruppen har frågor gällande hantering av dina kontaktuppgifter kontakta det avsändande biblioteket och/eller godkända organisationen som du beställer dina blindskriftsförsändelser ifrån.