Media

Våra åsikter

PostNord har förmedlat brev och paket i Sverige i snart fyrahundra år. Vi har ett samhällsuppdrag som vi är stolta över att utföra. Vår verksamhet styrs av politiska beslut, av lagar, förordningar och regleringar – och av samma företagsekonomiska hänsyn som alla verksamheter måste ta.

Våra brevbärare och chaufförer möter dagligen stora delar av befolkningen, och alla som bor i Sverige har någon gång fått en försändelse levererad av oss. Många har åsikter om och synpunkter på det vi gör, och det är roligt, för den dialogen hjälper oss att hela tiden förbättra vår verksamhet.

Som företag har vi förstås också åsikter om aktuella frågor och hur förutsättningarna för att samhällsuppdraget ska kunna skötas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sett kan förbättras. Här kan du läsa om dem.

Förtydligande om artiklar i Dagens Industri

21-10-08
I Dagens Industri finns en artikel publicerad 2021-10-08 om ett lager i Jordbro som tillhör PostNords dotterbolag PostNord TPL. I artikeln förekommer dels uppgifter kring en olycka som inträffade i december 2019 i ett lager i Jordbro, dels uppgifter som rör ett dotterbolag till den entreprenör som PostNord TPL har anlitat.

Vi förtydligar artiklarna

Regeringens promemoria om förändrade befordringskrav

2021-03-29
I Sverige finns nästan ett trettiotal postoperatörer, men bara en av dessa ska finnas överallt i hela landet, oavsett om det är lönsamt eller ej. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har gett PostNord detta uppdrag, vilket bolaget ser som ett hedersuppdrag och något att vara stolt över.

Läs mer om det nya kvalitetskravet