Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Media

Våra åsikter

PostNord har förmedlat brev och paket i Sverige i snart fyrahundra år. Vi har ett samhällsuppdrag som vi är stolta över att utföra. Vår verksamhet styrs av politiska beslut, av lagar, förordningar och regleringar – och av samma företagsekonomiska hänsyn som alla verksamheter måste ta.

Våra brevbärare och chaufförer möter dagligen stora delar av befolkningen, och alla som bor i Sverige har någon gång fått en försändelse levererad av oss. Många har åsikter om och synpunkter på det vi gör, och det är roligt, för den dialogen hjälper oss att hela tiden förbättra vår verksamhet.

Som företag har vi förstås också åsikter om aktuella frågor och hur förutsättningarna för att samhällsuppdraget ska kunna skötas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sett kan förbättras. Här kan du läsa om dem.

Postfinansieringsutredningens förslag bättre, men långt ifrån tillräckliga

23-06-05

Generellt sett anser PostNord att huvudbetänkandet Posttjänst för hela slanten (SOU 2023:4), är genomarbetat och kommer att lägga en bra grund för de förändringar i lag och annan reglering som föreslås.

Läs mer om remissvaret

PostNord tycker till om nya regler för postutdelning

22-10-06

Idag har PostNord skickat in synpunkter på Post- och telestyrelsens senaste förslag om hur postutdelning ska gå till. Vi är generellt sett positiva till att juridiskt bindande föreskrifter kommer att ersätta de nuvarande allmänna råden från PTS. Det är en fördel för alla att det juridiskt kommer att bli tydligare vad som gäller, både för PostNord som utförare av den samhällsomfattande posttjänsten och för dem som är mottagare av post.
Sedan förra remissomgången har PTS förslag till föreskrifter blivit något tydligare och bättre, men det kvarstår fortfarande en hel del oklarheter som PostNord hoppas att PTS kommer att ytterligare klarlägga framöver.

Läs hela remissvaret

Nio av tio nöjda med lantbrevbäringen

22-05-30

I undersökning gjord av Kantar Sifo som presenterades på Landsbygdsriksdagen i Jönköping den 21 maj 2022 visade det sig att många som har lantbrevbäring är nöjda.

Läs rapporten

Remissvar till Regeringskansliet om biobränslen

22-02-14

Rena och höginblandade biodrivmedel är befriade från koldioxid- och energiskatt vilket gör att priset för dessa fossilfria drivmedel blir lägre. I en promemoria föreslår regeringen att den här skattebefrielsen ska slopas. PostNord har idag den 14 februari svarat på den här remissen och framfört farhågor om att promemorians förslag allvarligt kommer att försvåra för omställningen till fossilfria transporter.

Läs hela remissvaret (pdf)

Förtydligande om artiklar i Dagens Industri

21-10-08

I Dagens Industri finns en artikel publicerad 2021-10-08 om ett lager i Jordbro som tillhör PostNords dotterbolag PostNord TPL. I artikeln förekommer dels uppgifter kring en olycka som inträffade i december 2019 i ett lager i Jordbro, dels uppgifter som rör ett dotterbolag till den entreprenör som PostNord TPL har anlitat.

Vi förtydligar artiklarna

Regeringens promemoria om förändrade befordringskrav

2021-03-29

I Sverige finns nästan ett trettiotal postoperatörer, men bara en av dessa ska finnas överallt i hela landet, oavsett om det är lönsamt eller ej. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har gett PostNord detta uppdrag, vilket bolaget ser som ett hedersuppdrag och något att vara stolt över.

Läs mer om det nya kvalitetskravet