Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Import och moms

Import – ta emot från annat land

Här hittar du information om vad som gäller när du tar emot brev och paket från andra länder eller importerar varor, till exempel handlar på nätet.

Ta emot från annat land – för privatpersoner

Betala moms

Här kan du utse PostNord till direkt tullombud och betala moms och avgift för momsdeklaration för din försändelse. Se våra tullombudsvillkor (pdf)

Gör din betalning av moms här

Omprövning

Behöver du ompröva momsbeslutet? Det ska göras innan du betalar. För omprövningen tillkommer en kostnad. Du som kund är ansvarig för att betala för omprövningen. Notera att avgiften för omprövning tas ut även om nya uppgifter skulle göra att moms och tull tas bort.

Omprövning privat 172 kronor (215 kronor inkl. moms).
Omprövning företag 352 kronor.

Få en gåva skickad till dig

Från och med 1 juli sänks värdegränsen för att ta emot en gåva tull- och momsfritt från 1 600 kronor till 500 kronor. Detta beror på förändrade skatteregler för lågvärdeförsändelser.

Du behöver inte betala tull och moms för en gåva som skickas från en privatperson utanför EU om varuvärdet är under 500 kronor om det är en enstaka försändelse avsedd för dig eller din familjs personliga bruk.

Läs mer om att ta emot gåvor hos Tullverket.

Ta emot/handla på nätet

När du tar emot eller handlar på nätet från ett land utanför EU:s tullunion, måste varan att förtullas innan den kan levereras.

PostNord måste säkerställa att nödvändiga skatter och avgifter är inbetalda innan varan levereras. Försändelser med mindre värde aviseras via brev eller sms med information om hur betalning görs. Efter betalning av moms och momshanteringsavgift levereras försändelsen till mottagaren eller till ombud, beroende på storlek och vald frakttjänst.

För att upprätta en momsdeklaration tar PostNord ut en kostnadsbaserad avgift. I normalfallet är den 75 kronor inkl. moms för försändelser med ett deklarerat värde på 1 700 kronor eller lägre. För försändelser med ett deklarerat värde överstigandes 1 700 kronor behöver även tull betalas och en tulldeklaration ska upprättas. Avgiften blir i dessa fall 125 kronor inkl. moms.

För vissa varor finns särskilda regler som gör att en fullständig importdeklaration behöver upprättas även om det deklarerade värdet är på 1 700 kronor eller lägre:

Om försändelsen innehåller:

  • viss typ av elektronik ska även särskild punktskatt betalas. Mer information om denna punktskatt finns hos Skatteverket.
  • Kosttillskott. Läs mer på Tullverkets webbplats om vilka varor som omfattas av särskilda regler.

I dessa fall måste PostNord upprätta en fullständig importdeklaration. Avgiften för denna hantering är 125 kronor inklusive moms. Notera att momsen beräknas på inköpspris, fraktkostnad och tullavgift. Gränsen för tullfrihet beräknas på inköpspris och fraktkostnad.

Observera att varor som skickas från Storbritannien även kan komma att importdeklareras via DPD NL i Nederländerna. I dessa fall sker betalning av importdeklarationsavgift på 6,05 euro samt tillkommande moms på varan direkt till DPD NL. Du som mottagare blir aviserad via sms eller mejl med länk till betalning. Vid utebliven betalning går paketet i retur efter 6 dagar.

Viktigt med korrekt dokumentation

Enligt det internationella regelverket inom ramen för Världspostunionen måste korrekt tulldokumentation medfölja alla försändelser med varuinnehåll som anländer utifrån EU:s tullunion. Uppgifter om ursprungsland, innehållsbeskrivning och varornas värde måste finnas angivna i tulldokumentet. Innehållsbeskrivningen måste vara tillräckligt tydlig för att en importdeklaration ska kunna utföras. Exempelvis är beskrivningen ”kläder” inte tillräckligt tydlig, men ”två bomullsskjortor” uppfyller kraven. Mer information om regelverket kring tulldokumentation finns hos Världspostunionen (pdf på engelska).

Engelska och franska är godkända språk.

Om importdeklaration inte kan utföras på grund av bristande dokumentation kommer försändelsen att returneras till det avsändande landets postoperatör med förklaringen att tulldokumenten saknat rätt information.

Internethandel från annat EU-land

När du beställer varor från ett EU-land räknas det i de flesta fall som inrikeshandel. Du behöver därför i normalfallet inte betala någon tull och momsen ska vara inkluderad i priset.

Läs mer hos Tullverket om vad som gäller när du handlar på internet från andra länder.

Privat import av läkemedel är endast tillåtet från länder inom EES, d.v.s. EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. Vi kommer därför att returnera alla försändelser till avsändaren som innehåller farmaceutiska produkter som klassas som läkemedel av Läkemedelsverket. Läs mer om regler vid import på Läkemedelsverkets webbplats.

Import One Stop Shop (IOSS)

EU:s nya momsregler från den 1 juli 2021 innebär bland annat att e-handelsföretagen utanför EU kan registrera sig för IOSS vilket gör att moms kan tas ut direkt vid köptillfället. Fördelen för dig som konsument är att du kan få din försändelse snabbare och utan att behöva betala moms och hanteringsavgift när försändelsen ankommer till EU. För att det ska fungera behöver e-handelsföretagen betala in momsen själv och skicka nödvändig information elektroniskt som gör en förenklad införtullning möjlig. Dessa villkor behöver vara uppfyllda för att Tullverket ska godkänna införtullningen. Skulle deklarationen avslås kommer du i stället få möjlighet till normal införtullning där du får betala moms och hanteringsavgift som vid vanlig privatimport. PostNord har inte möjlighet att se varför en tulldeklaration avslås. Om du har anledning att tro att moms är inbetald ombeds du därför ta kontakt med avsändaren för att få mer information.

Särskilt avtal med utländska e-handelsföretag

Sedan 1 juli kommer försändelser från Wish att införtullas i EU under regelverket för Import One Stop Shop. Läs mer om detta i texten ovanför.

Ta emot från annat land utanför EU – för företag

​Här hittar du som företag information om vad som gäller när du tar emot brev, paket och pall från andra länder eller importerar varor.

Med import menas i tullsammanhang, att en vara tas in från ett land utanför EU – även från de länder som räknas som EU:s skatteområden eller punktskatteområden.

Varan ska förtullas innan den kan användas eller säljas vidare.

Redovisningen av importmoms för dig som har ett momsregistrerat företag

Den 1 januari 2015 flyttades redovisningen av importmoms från Tullverket till Skatteverket. Det innebär att du som företagare själv redovisar importmoms i momsdeklarationen och gör inbetalningen till Skatteverket.

Tullverket fattar tulltaxeringsbeslut och ansvarar för kontroll av uppgifter. Ett ”monetärt tullvärde” för importmomsen fastställs av Tullverket.

  • För företag som idag har tullkredit hos Tullverket skickas det monetära tullvärdet ut via tullfakturan från Tullverket.
  • Företag som inte har tullkredit hos Tullverket, kan enklast och snabbast hämta underlaget för importmomsen och det monetära underlaget på tullverket.se/minasidor.

Om du istället vill ha underlag från oss till momsredovisningen, skickar du de tull-id du önskar information om till backoffice.tull@postnord.com.

Företag som inte är momsregistrerade och privatpersoner berörs inte. För mer information se tullverket.se eller skatteverket.se.

Priser exkl. moms

För privat och företag

 
Importdeklaration privat
(Deklarerat varuvärde under 1 600 kr.)
60 kr
(75 kr inkl. moms)
Importdeklaration privat
(Deklarerat varuvärde 1 600 kr eller mer.)
100 kr
(125 kr inkl. moms)
Importdeklaration företag 220 kr
Förenklat deklarationsförfarande 125 kr
2-stegsförtullning 220 kr

Export – skicka till ett annat land

Om du ska exportera eller skicka varor, brev och paket till ett annat land kan vi bistå dig med den information du behöver.

Mer om att skicka till ett annan land