Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Information om betalning av moms

Genom att betala importmoms på portal.postnord.com/betalamoms, utser man PostNord som direkt tullombud. Det innebär att PostNord för konsumentens räkning upprättar nödvändiga handlingar för överlämning och godkännande till Tullverket samt betalar in den lagstadgade momsen.  

Information kring införtullning

Du som mottagare har ansvar för att säkerställa att de försändelser du tar emot har införtullats på korrekt sätt. PostNord har ingen möjlighet att undersöka innehållet i en försändelse och baserar införtullningen på angivna uppgifter i medföljande fraktdokument. Skulle du upptäcka att införtullning har skett baserat på exempelvis felaktigt angivet värde har du en skyldighet att anmäla detta till Tullverket. Du har tre år på dig att göra det efter att du har emottagit försändelsen. Om du inte gör detta skulle det kunna innebära ett lagbrott. Var vänlig kontakta Tullverket för att få ett ärende omprövat  

Skulle du som mottagare upptäcka att PostNord har begått något fel ombeds du ta kontakt med PostNords kundservice. Ange alltid kolli-id i dina kontakter med kundservice för att ärendet ska kunna hanteras smidigt. Är du inte nöjd med PostNords kundservice hantering av ditt ärende kan du vända dig till PostNords kundombudsman.

Läs om PostNords uppförandekod, Code of Conduct.  

När du väljer att betala din importmoms och hanteringsavgift genom en webbsida tillhörandes PostNord accepterar du samtidigt att du frångår din ångerrätt eftersom hanteringen av införtullningen från det att betalningen sker är helt automatiserad och genomförs direkt.  

 

PostNord Sverige AB

Postbox 242

721 06 Västerås

Telefon (kundservice): 0771–33 33 10

Organisationsnummer: 556711-5695

Betala importmoms

Här kan du betala importmoms direkt via länken, och genom det utse PostNord till direkt tullombud