Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

EU:s nya momsregler kan ge förseningar

Den 1 juli 2021 trädde nya regler i kraft inom EU som kan påverka dig som handlar från länder utanför EU:s tullunion. Vi på PostNord jobbar fortsatt med att leverera dina försändelser när de väl kommit till Sverige, men vi befarar att de nya reglerna kan leda till förseningar på vägen hit. Dessa störningar kan vi tyvärr inte påverka.

Risk för tillfälliga störningar med EU:s nya momsregler

Ett nytt regelverk behöver alltid lite tid för att implementeras, och du som beställer något från ett land utanför EU kan behöva vänta lite längre än vanligt på din leverans. Du kan läsa om förändringarna i regelverket i korthet längre ner i den här artikeln. Mer information finns också hos Tullverket och Skatteverket.

Den 1 juli 2021 trädde nya regler i kraft inom EU som kan påverka dig som handlar från länder utanför EU:s tullunion. PostNord befarar att dessa nya regler kan komma att leda till störningar av importflöden även för Sverige, problem som ligger utanför PostNords kontroll.

EU:s medlemsländer har haft möjlighet till undantag för att ta ut moms vid import av varor med ett lågt värde, normalt sett under 22 euro. För de medlemsländer som har valt att använda sig av detta undantag har sådana lågvärdesförsändelser kunnat importeras till EU utan krav på betald moms och en särskild importhantering.

Sedan PostNord i början av år 2018 fick en instruktion från Tullverket om att ta ut moms från första kronan för försändelser med varuinnehåll från tredje land har Sverige inte använt sig av detta undantag. Det nya regelverket gör att även andra EU-länder kommer att ta ut moms vid import från tredje land oavsett värde på försändelsen.

Det har förekommit att e-handelsföretag utanför EU har skickat försändelser med lågt värde som ska till Sverige via andra EU-länder för att undvika att moms påförs. När försändelserna därefter anländer till Sverige, som EU-gods, distribueras de antingen av PostNord eller av någon av våra konkurrenter. Denna möjlighet till undantag har försvunnit, då alla försändelser som anländer till EU måste påföras moms och deklareras oavsett värde.

När nu även andra EU-länder också behöver implementera rutiner för att hantera dessa flöden, befarar PostNord att det finns en risk för att svenska konsumenter initialt kan behöva vänta lite längre på att få sina försändelser, då en stor del av flödena går via centrala delar av Europa

Försändelser som anländer till Sverige direkt och som går i det vanliga flödet där PostNord utses till direkt tullombud och genomför momsdeklaration bedöms inte påverkas.

Import One Stop Shop – IOSS

En annan förändring som också trätt i kraft är möjligheten att betala moms direkt vid inköpet hos e-handlare utanför EU. E-handelsplatser utanför EU kan ansluta sig till Import One Stop Shop (IOSS). Det innebär att ett e-handelsföretag kan registrera sig i ett EU-land och kan då i samband med försäljning till konsument i EU samtidigt ta betalt för momsen om varan är värd maximalt motsvarande 150 euro. Butiken betalar därefter in momsen till berörd skattemyndighet i EU. En försändelse där momsen redan är inbetald kan då deklareras vid ankomst och skickas direkt till konsument genom ett förenklat förfarande. Detta förutsätter att momsen är inbetald och att all nödvändig information har skickats elektroniskt från butiken.

För försändelser som PostNord hanterar genom IOSS, behöver PostNord utses som direkt tullombud av mottagaren eller avsändaren. Efter att det är gjort skickas automatiskt en förfrågan till Tullverket om att godkänna deklarationen. Om inte informationen för dessa försändelser är komplett kommer tulldeklarationen att avvisas. Informationen för IOSS-försändelser är elektronisk och kan normalt sett inte härledas på ett annat sätt. Som postoperatör har PostNord inte möjlighet att undersöka bakgrunden till eventuella avslag och det ligger utanför PostNords kontroll att påverka dessa. Om en tulldeklaration avvisas kommer mottagaren istället att få en avisering om att betala moms och deklarationsavgift enligt det förfarande som gäller för övriga försändelser med kommersiellt värde som anländer utifrån EU:s tullunion.

Eftersom helt nya processer för hantering av dessa rutiner är nödvändiga samt att den elektroniska informationen behöver vara komplett, bedömer PostNord att det tyvärr finns risk för störningar för denna typ av flöden under en övergångsperiod.