SKICKA/Förberedelser/Tullinformation

Tulldokument och frakthandlingar

Ska du skicka något till ett annat land? Här får du Information om vilka tulldokument och frakthandlingar du behöver. Var noga med att alla nödvändiga uppgifter, exempelvis avsändare, framgår i frakthandlingarna eller på försändelsen. Annars riskerar din försändelse att returneras.

Skicka Tull-EDI

Från och med 1 januari 2021 införs krav om elektronisk föravisering i form av Tull-EDI till mottagande land.

För att skicka Tull-EDI till oss som kontantbetalande kund använder du Skicka Direkt. Är du avtalskund använder du Skicka Direkt Business, Pacsoft Online eller liknande. Används annat TA-system kan du även skicka in Tull-EDI via fil för logistik- och brevtjänster eller via API-anrop (endast för brevtjänster.)

Kontakta oss via mejl om du behöver hjälp med din Tull-EDI.

Observera att vid felaktig eller inkomplett tull-EDI kan en avgift för att skapa/komplettera tull-EDI tillkomma, alternativt returneras försändelsen till dig som avsändare.

Tulldeklaration

CN22

CN22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2 000 kronor som även inkluderar en säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på försändelsen, helt på framsidan. Om du skickar flera än tre varor, då kan du fylla i flera CN22 och fästa dem på försändelsen. I detta fall är det viktigt att du tar bort den nedre säkerhetsdeklarations delen från den första CN22 och tar bort streckkoden från en andra CN22. Summera värden och ange totalvikt på den CN22 del som signeras.

tulletikett-cn22-1.jpg

Du behöver också ta bort streckkoden från CN22 om du skickar Rek utrikes.
Det är viktigt att du skriver i CN22:an tydligt och korrekt på engelska eller franska för att inte riskera att försändelsen returneras till dig. Det du skriver i CN22:an är:

 • Kryssa för/ange orsak för export.
 • Ange antal och tydlig innehållsbeskrivning av varan, t. ex. "two men’s cotton shirts". Skriv inte t. ex. bara "clothes". Undvik generella beskrivningar som t. ex. "Accessories" (Accessoarer), "Merchandize" ( Handelsvara) eller "Commodity" (Råvara). Gör beskrivningen så noggrant som möjligt för att förenkla förtullning i mottagarlandet och undvika risk för att försändelsen returneras.
 • Ange varans vikt i kg, t. ex. "0,45 kg".
 • Ange varans värde i kronor, t. ex. "412 kronor".
 • Om varan exporteras i handelssyfte ska du ange tullvarukod (6 första siffror) samt person/EORI-nummer. Annars kan detta fält lämnas blankt. För närmare information om tullvarukoder se ...
 • Ange varans tillverkningsland i ISO-kod, t. ex. "SE".
 • Ange försändelsens totala vikt i kg.
 • Ange samtliga varors summerade värde i svenska kronor.

Blanketten kan du beställa här på webbplatsen eller hämta från något av våra serviceställen.

CN23
CN23 är en tulldeklaration för samtliga postpaket samt för brevförsändelser över 2 000 kronor som inkluderar en säkerhetsdeklaration. CN23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du fäster på försändelsen. Blanketten kan du beställa här på webbplatsen eller hämta från något av våra serviceställen.

Sammanställning över tulldokument

I tabellerna nedan ser du vilka dokument som ska bifogas när du använder våra olika tjänster. Läs mer i villkoren för att se vad som gäller för respektive tjänst.

Dokumenten är blanketter som du kan beställa här på webbplatsen eller hämta från något av våra serviceställen

Ekonomi- och 1:a-klassbrev utrikes, Rek, EMS International Express samt Spårbart brev utrikes

Varuvärde Om avsändaren är ett företag
Värde max 2 000 kronor*

Tulletikett CN22, datum och avsändare anges alltid. EORI/personnummer/VOEC*** anges om varan skickas i handelssyfte.
Värde över 2 000 kronor**

Tulldeklaration CN23 och Handelsfaktura. EORI/personnummer/VOEC*** anges alltid. Personnummer kan anges på bifogad faktura/kvitto i stället för på exportdeklarationen.

*För försändelser som ska till Kina med ett värde under 2 000 kr gäller samma regler som för värde över 2 000 kr.
**CN23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kr som skickas i handelssyfte.

***VOEC nummer måste anges i de fall säljande företag registrerat ett momskonto i Norge.

MyPack Collect, MyPack Home, Pallet och Parcel

Varuvärde Om avsändaren är ett företag
Samtliga varuvärden Frakthandling och handels- eller proformafaktura i tre exemplar.

International Parcel

Varuvärde Om avsändaren är ett företag
Värde max 2 000 kronor*

Tulldeklaration CN23
EORI/personnummer/VOEC** anges om varan skickas i handelssyfte.
Värde över 2 000 kronor

Tulldeklaration CN23 och handels- eller proformafaktura i tre exemplar.
EORI/personnummer/VOEC** anges alltid.

*För gods som ska till Kina med ett värde under 2 000 kr gäller samma regler som för värde över 2 000 kr.
**VOEC nummer måste anges i de fall säljande företag registrerat ett momskonto i Norge.

Brev utrikes, Spårbart brev, Rek samt EMS International Express

Varuvärde Om avsändaren är en privatperson
Värde max 2 000 kronor* Tulletikett CN22. Datum och avsändare anges alltid.
Värde över 2 000 kronor Tulldeklaration CN23 i två exemplar och kvitto. Personnummer anges alltid.

*För försändelser som ska till Kina med ett värde under 2 000 kronor gäller samma regler som för värde över 2 000 kronor.

Postpaket Utrikes

Varuvärde Om avsändaren är en privatperson
Samtliga varuvärden Tulldeklaration CN23 i två exemplar och kvitto. Personnummer anges alltid.

  Om användaren är ett företag
Värde max 2 000 kr*

Tulldeklaration CN23
EORI/personnummer/VOEC** anges om varan skickas i handelssyfte.
Värde över 2 000 kr

Tulldeklaration CN23 och handels- eller proformafaktura i tre exemplar.
EORI/personnummer/VOEC** anges alltid.

*För gods som ska till Kina med ett värde under 2 000 kr gäller samma regler som för värde över 2 000 kr.
**VOEC nummer måste anges i de fall säljande företag registrerat ett momskonto i Norge.

Skapa frakthandling för privatpersoner

Med Skicka Direkt kan du enkelt köpa frakt online. Du skriver ut fraktsedlarna själv och lämnar in dina paket hos valfritt postombud.

Skapa frakthandling för avtalskunder

Via Skicka Direkt Business, Pacsoft Online eller annat utskriftssystem
Frakthandlingar som skrivs ut med Skicka Direkt Business, Pacsoft Online eller annat utskriftssystem, används när du skickar paket, pall, Rek eller Spårbart brev utrikes.

Om du inte skriver ut frakthandlingen för Rek via ett utskriftssystem använder du istället en etikett som du får från något av våra serviceställen.

Förtryckt frakthandling – frakthandling som fylls i för hand
Frakthandling för Postpaket Utrikes finns förtryckt och inkluderar tulldeklaration. Du hittar frakthandlingen hos PostNords ombud eller på företagscenter. Använd den när du skickar gåva, varuprov eller dokument. Frakthandlingen måste kompletteras med handelsfaktura när varuvärdet överstiger 2 000 kronor.

Handelsfaktura – dokument för varor till försäljning

Handelsfakturan räcker som underlag för PostNord som transportör för att vi ska kunna skapa Exportdeklaration. Fakturan måste finnas i minst tre exemplar skrivna på engelska och oftast underskrivna för hand.

Uppgifter som måste finnas med är:

 • avsändare och mottagare
 • leveransvillkor
 • valutakod
 • fakturanummer
 • pris per varupost
 • antal kolli och förpackningskod
 • netto/bruttovikt per varupost
 • totala bruttovikten
 • artikelbenämning
 • ursprungsland
 • varukod/statnummer
 • EORI-nummer.

Storbritanniens utträde ur EU innebär stora förändringar för paket- och logistiktransporter till och från Storbritannien. Läs mer om hur våra tjänster påverkas av Brexit

Fakturamall för att fylla i din faktura (doc)
Du kan få ytterligare information via Business Sweden

Proformafaktura – dokument för gåva, varuprov eller dokument

Du använder proformafaktura i stället för en handelsfaktura om importören inte har köpt varan (på engelska Proforma Invoice), alltså om varan inte är till försäljning. Fakturan ska finnas i minst tre exemplar skrivna på engelska och oftast underskrivna för hand. På Proformafakturan ska orsaken till användning av proformafaktura anges. Till exempel Garantivara, Export av varor till eget kontor. Betalningsfakturan skickas senare – varuvärdet måste överensstämma med betalningsfakturan. Fakturan ska innehålla följande text: "No charge. Value for customs purposes only." Exempel på varor är prover, gåvor, reklamföremål, returer.

Fakturamall för att fylla i din faktura (pdf)
Du kan få ytterligare information via Exportrådet

Sändningslista – dokument som anger ingående kolli-identiteter i en sändning

Sändningslistan ska följa med kolli nr 1 då samlingsfaktura används. Listan ska innehålla uppgifter om vilka ingående kolli-nummer som tillhör sändningen och respektive leveransadress.

Fullmakt för export med tjänsterna Parcel och Pallet

Vid export är det mottagaren som betalar importdeklaration, tull och moms till vissa destinationer.

Vissa mottagande länder kräver att få en fullmakt, Power of Attorney, från mottagaren som garanti att denne är betalningsskyldig för avgifter så som importdeklarationsavgift, tull och införselmoms innan paketet kan levereras.

Du som avsändare kan säkra en så snabb leverans som möjligt genom att be mottagaren fylla i en fullmakt i förväg.

Ladda ner fullmakt för mottagare i Serbien och Bosnien-Hercegovina (pdf på engelska)

Fullmakt för mottagare av Pall till Storbritannien

För att snabba upp importförtullning i Storbritannien för företagsmottagare av pall, kan du som avsändare be mottagaren att i förväg fylla i de två fullmakter som krävs. Dessa ska sedan skannas och mejlas till DREU@palletways.com.

Fullmakt för importförtullning till Storbritannien 1 (pdf på engelska)
Fullmakt för importförtullning till Storbritannien 2 (pdf på engelska)