Vi minskar våra utsläpp med 40 %

Vår verksamhet bygger på transporter av brev, paket och gods. Miljöpåverkan är en oundviklig följd av vår verksamhet och vi arbetar kontinuerligt för att minska den.

Vi har ett ambitiöst mål att sänka koncernens koldioxidutsläpp i absoluta ton med 40 % mellan år 2009 och 2020. Samtidigt kommer transporterna öka, bland annat tack vare ökad e-handel.

Exempel på vad vi gör för att nå vårt miljömål:

  • Vi transporterar mer än 65 % av breven i Sverige på tåg mellan sorteringsterminalerna.
  • Vi uppgraderar löpande våra fordon till mer miljöeffektiva alternativ.
  • Vi utbildar våra chaufförer i bränslesnål och säker körning.
  • Vi har en av de största elfordonsflottorna bland de europeiska postoperatörerna.
  • Vi köper in alltmer grön el och användningen av biobränsleinblandning i fordonstankarna ökar.
  • Våra kunder erbjuds miljöanpassade tjänster.
  • När vi inför en integrerad produktionsmodell, det vill säga samordnar hanteringen av brev och paket, innebär det att terminaler och transporter utnyttjas bättre.


Vi ställer oss bakom och bedriver vår verksamhet i enlighet med principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Läs om koncernens miljöansvar