Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2023-09-18 08:00

PostNords e-handelstransporter blir Svanenmärkta

PostNord Sveriges e-handelstransporter har blivit Svanenmärkta. Kraven för Svanenmärkningen ligger i linje med PostNords befintliga hållbarhetsåtaganden och ambitionen att driva på transportbranschens klimatomställning. Därför är det med stolthet som bolaget nu blir den första licensinnehavaren för Svanenmärkta e-handelstransporter i Norden.

Konsumenter möts idag av otaliga miljöpåståenden i checkouten, såsom miljövänliga eller klimatvänliga leveranser. Begreppen är breda och innebörden är svår att förstå. Svanen ger en trovärdig märkning till slutkund i e-handlarnas checkout och i PostNord App. 

 

Genom att erbjuda tydliga och hållbara leveransalternativ vill PostNord Sverige vara det självklara valet för kunder och konsumenter. Svanenmärkningen innefattar tuffa och heltäckande hållbarhetskriterier på bland annat energieffektivitet, förnybara drivmedel, hög andel av eldrivna fordon och krav på arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtal eller motsvarande.  

 

-     Idag riskerar checkouten att vilseleda konsumenterna med otydliga miljöpåståenden. PostNord har väntat på tredjepartscertifierade märkningar som är pålitliga. Med Svanenmärkningen kan PostNord äntligen visa sitt ambitiösa hållbarhetsarbete och framgång i sin gröna omställning mot konsumenten. Vi möjliggör för e-handlare att kunna erbjuda fler hållbara leveranser till sina kunder. Svanen är ett mervärde för PostNord Sveriges kunder och konsumenter, där varken priser eller villkor påverkas, säger Mathias Krümmel, vd Postnord Sverige. 

   

Svanenmärkningen innefattar 20 kriterier på transportörens hela transportnätverk. Därmed inkluderas inte bara PostNord Sveriges egen fordonsflotta utan även bolagets transportleverantörers. Ett exempel på krav är att andelen förnybar energi i den totala mängden drivmedel ska vara minst 60 % där PostNord i dagsläget når upp till 72 %. Ett annat är att minst 10 % av nya tunga fordon ska vara el- eller gasfordon. PostNord investerar i 100 % nya el- och gasfordon.   

 

-        Vi är glada över att en så stor och tongivande aktör som PostNord Sverige har klarat Svanens krav. Det är bråttom om vi ska nå miljö- och klimatmål. Genom tuffa krav, som utgår från ett helhetsperspektiv och successivt skärps, så vill vi bidra till en mer fossilfri transportbransch. Nu hoppas vi att många konsumenter väljer Svanenmärkt leverans i checkouten, säger Anna Linusson, vd Miljömärkning Sverige. 

 

Svanenmärkningen för e-handelstransporter lanserades under april 2023. PostNord, tillsammans med andra aktörer inom logistik- och e-handel, bidrog aktivt i utvecklingen av Svanenmärkningens kriterier. 

 

Faktaruta 

 

PostNord Sveriges tjänster med Svanenmärkta e-handelstransporter 

MyPack Collect, MyPack Home (gäller ej tilläggstjänsten SameDay), MyPack Home Small, Varubrev Ekonomi och Varubrev 1:a klass är de tjänster från PostNord som är Svanenmärkta. Även Pall och Styckegods inkluderas för större och skrymmande produkter vid leverans till konsument (B2C).   

Läs mer på: https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet/klimatledarskap/minskade-utslapp-fran-e-handel/svanen

 

Svanen 

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som instiftades av Nordiska ministerrådet för över 30 år sedan med 97 % varumärkeskännedom bland svenska konsumenter.​ Svanen erbjuder Svanenmärkning för över 55 produktgrupper, och sedan april 2023 även Svanenmärkning för e-handelstransporter​.  

Läs mer på https://www.svanen.se/att-svanenmarka/kriterier-ansokan/e-handelstransporter-111/ 

PostNords hållbarhetsarbete 

PostNords agenda för hållbar logistik bygger på åtaganden och mål inom klimat, säkra arbetsplatser, inköp och leverantörer samt mångfald och inkludering. Koncernens klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative. Vi jobbar efter två delmål på väg mot fossilfritt 2030: CO2-utsläppen ska minska med 40 procent till 2025 och vi ska nå nollutsläpp på sista milen-transporter senast till 2027. 

 

Läs mer på https://www.postnord.se/om-oss/hallbarhet

En bild som visar Grafik, logotyp, cirkel, grafisk design

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

 

Bilder


Senast uppdaterad: 2023-09-18 08:00