Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Artiklar/Hållbarhet

Vårt miljöansvar

PostNords verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen, våra leverantörers och därmed även våra kunders miljöbelastning. Våra ambitioner är att ta sikte mot ett fossilfritt 2030.

PostNords verksamhet täcker hela Sverige och vi är en av Nordens största distributörer. Varje dag transporteras 500 000 paket och 7 miljoner brev till företag och mottagare. Att minska vår miljöbelastning är en självklarhet för PostNord, sett till såväl vårt samhällsansvar som krav från mottagare och kunder. Med vår storlek följer också ett ansvar att bidra till utveckling av logistikbranschen, infrastruktur för hållbara drivmedel och innovativa leveranslösningar. 

Huvuddelen av vår verksamhet omfattar transporter av brev, varor och gods från en punkt till en annan. Koldioxidutsläpp från dessa transporter står för den största delen av PostNords miljöpåverkan. Därför är minskad förbrukning av fossila en av PostNords högst prioriterade initiativ för minska vår klimatpåverkan.

Mer tåg, mindre flyg

Flygtransporter står för 1,5 procent av koldioxidutsläppen. Ny lagstiftning som tillåter att brev levereras på två dagar istället för en gör det möjligt att minska flygtransporterna. Under året har sammanlagt över 500 avgångar med flyg kunnat tas bort. Förändringen gjorde att utsläppen från flyg minskade med 51 procent under året.
 I Sverige är PostNords stora sorteringsterminaler anslutna till järnväg och 63 procent av brevvolymerna transporteras långväga med tåg mellan terminalerna. I Norge transporteras större delen av paket- och pallvolymerna med tåg.

Fler elfordon

PostNords mål är att elektrifiera transporterna i största möjliga utsträckning och under året köpte vi 160 nya mindre elbilar och ökade antalet elcyklar. Vi har lanserat en nyutvecklad trehjulig elcykel i verksamheten med möjlighet att koppla på släp, vilket ger hög kapacitet. Omkring 28 procent av PostNords flotta består av elfordon och då främst elcyklar och mindre bilar.

Mer biodrivmedel

PostNord strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel, utan att använda palmolja eller restprodukter från palmolja. En fjärdedel av PostNords inköp av drivmedel är fossilfria. Tillgången till biodrivmedelpå marknaden är än så länge en utmaning för hela branschen. Även om det finns tillräckliga volymer är det tillexempel svårt för fordon att få tillgång till tanken.

Under 2019 startades ett arbete där vissa befintliga lastbilar konverteras för att kunna köras på 100 procent RME. Ett annat sätt att minska koldioxidutsläppen från fordon är att köra sparsamt och alla PostNords chaufförer har tillgång till utbildning i sparsam körning.

 

Kort om PostNords omställning till fossilfria alternativ:

  • 28 procent av PostNords fordonsflotta drivs på el och vi ställer kontinuerligt om till fler.  Många av koncernens medarbetare använder också cykeln i sitt dagliga arbete
  • PostNord använder biodrivmedel så långt som möjligt. Cirka en fjärdedel av PostNords drivmedel  utgörs av förnybara bränslen för egna och inköpta transporter
  • 66 procent av brevförsändelserna skickas med tåg.
  • Alla PostNords förare utbildas i sparsam körning.