Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vi samarbetar med andra för att bidra till de nationella hållbarhetsmålen

Lastbil kör genom en allé

Samarbete inom transportsektorn är en viktig framgångsfaktor. Därför deltar vi i flera olika samarbetsprojekt.

Exempel på olika samarbetsprojekt:

  • Tillsammans med kommuner och andra aktörer arbetar vi för en bättre och tryggare boende- och arbetsmiljö, så kallad grön rutt.
  • KNEG, klimatneutrala godstransporter på väg, där man vill visa hur olika åtgärder kan minska klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige.
  • PostNord deltar också i projektet eRoadArlanda, där medlemmarna gemensamt arbetar för att förverkliga långsiktigt hållbara transporter och elvägar i stor skala.
  • PostNord Sveriges miljöchef Mårten Sjölin är ordförande för Transportindustriförbundets miljökommitté.
  • PostNord Sveriges miljöchef Mårten Sjölin representerar Transportindustriförbundet i miljöfrågor i Bryssel, som ordförande i CLECAT:s Sustainable Logistics Institute.
Customer service