Miljökalkylator

Med Miljökalkylatorn kan du se klimatpåverkan för dina försändelser.

Beräkningarna baseras på de årliga CO2-utsläpp i PostNord års- och hållbarhetsredovisning, och för försändelser till utlandet används kunskaper om normala transportavstånd och mest använda transportmedel.

Så här använder du miljökalkylatorn (PDF)