Hållbarhet för våra transportleverantörer

PostNords ägare, kunder och andra intressenter ställer krav på att vi ska utveckla och säkerställa en hållbar leverantörskedja.

Hållbarhet är en viktig prioritering för hela koncernen och ska genomsyra allt vi gör. Till hjälp i arbetet för att säkra en hållbar leverantörskedja har vi en tydlig struktur med kvalificering och med specifika avtal.

Code of Conduct är ett styrande dokument som gäller för hela koncernen. I den ingår vår uppförandekod för leverantörer som tydligt förmedlar våra krav och förväntningar på våra leverantörer.

Vi följer löpande upp att leverantörerna lever upp till våra förväntningar.