Illustration av en lastbil med paket och en planta.
Hållbarhet

Grönt drivmedel

PostNord ökar takten och ska vara fossilfria 2030 och planen är att minska utsläppen med 40 procent 2020–2025. Vi vill möjliggöra för kunder som vill minska sin klimatpåverkan mer än så och bli fossilfria innan 2030.

Grönt drivmedel är en tjänst som innefattar transporter med förnybart drivmedel, exempelvis el, HVO, etanol, biogas eller liknande. Med denna tjänst säkerställer kunden att en viss procent av transporterna med PostNord använder förnybart drivmedel och bidrar därmed till en mer fossilfri transport.

Med Grönt drivmedel erbjuder PostNord enskilda kunder att reservera en volym förnybart biodrivmedel utöver PostNords plan för fossilfritt 2030. Dessa kunder kan då tillgodogöra sig minskningen av fossil CO2 som uppstår och därmed uppnå fossilfrihet tidigare.