Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Win-win för miljön och de boende

Bara genom att flytta brevlådor och sopkärl till en sida av vägen kan man minska koldioxidutsläppen rejält. Foto: Pireva/PostNord

Konceptet är lika enkelt som genialt. Bara genom att flytta brevlådor och sopkärl till en sida av vägen kan man minska miljöpåverkan väsentligt. I Piteå har koldioxidutsläppen sjunkit med 32 ton per år. Nu vill Växjö kommun införa Grön rutt.

Just nu pågår projektet Grön rutt i flera kommuner i Sverige. Konceptet går ut på att man i villa- eller radhusområden flyttar alla postlådor och sopkärl till samma sida av vägen. Det gör att brevbärare, tidningsutdelare och sophämtare inte behöver köra samma gata två gånger och kan undvika backningar och vändningar.
– Det är ett otroligt smidigt sätt att minska körsträckorna, vilket i förlängningen bidrar till mindre miljöbelastning och en säkrare boendemiljö. Det känns verkligen som win-win, säger Peter Runnälv på PostNord, projektledare för Grön rutt.

Läs mer om PostNords hållbara samarbeten.

Färre start och stopp

En av de kommuner som infört konceptet är Piteå och resultatet är imponerande. Körsträckan för sophämtning, brev- och tidningsutdelning har minskat med 106 000 kilometer per år. Bilarna gör 1,5 miljoner färre start och stopp och sammanlagt har koldioxidutsläppen sjunkit med 32 ton per år.
– Resultatet är bättre än vad vi någonsin hade kunnat föreställa oss. Personligen är jag mest förvånad över att det blivit en sådan påverkan på koldioxidsläppen, säger Niklas Johansson på Piteå renhållning och vatten.

Inser fördelarna

En av nycklarna till framgången är processen för införandet som tagits fram av PostNord. Grön rutt rullas ut sakta och systematiskt, 350 villor i taget. Först får de boende ett vykort, sedan hålls ett informationsmöte som följs av en så kallad ”glassbilsrunda” där projektgruppen träffar alla som bor i området.
– Det är nästan det bästa med det här, att vi har fått träffa alla våra kunder. I början är det alltid några som protesterar och är oroliga, men de inser snabbt fördelarna. Nu har det till och med blivit så att folk hör av sig och frågar – ”när kommer ni till oss?”, berättar Niklas Johansson.

Matsmart säljer ful mat – för miljöns skull.

Medborgarförslag i Växjö

På Växjö kommun har man haft tankar på att införa Grön rutt ända sedan 2010 och nu ser det ut att bli verklighet.
– Grundén är väldigt bra, både ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Vi har följt utvecklingen genom åren och när det sedan kom in ett medborgarförslag om Grön rutt så kände vi att det var dags, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef i Växjö.
Kommunen har haft ett par möten med PostNord och nu handlar det om att hitta lämpliga bostadsområden att köra igång med.
– Vi tänker målgruppsanpassat och letar efter områden med miljömedvetna småbarnsföräldrar som värnar om trafiksäkerheten. Det är viktigt att få med sig de boende, säger Robert Andersson som är produktionschef för PostNord i Växjö.

Bra betyg av de boende

I andra kommuner där konceptet införts visar enkätundersökningar att de boende är väldigt nöjda efter förändringen. I Odensala i Östersund, där Grön rutt infördes för drygt sex år sedan, värderade 80 procent av de boende förändringen 3, 4 eller 5.
Grön rutt är frivilligt för kommunerna att införa men om de väljer att göra det så finns PostNord som en samarbetspartner som stöttar.
– Vi har tagit fram en process och ett färdigt informationsmaterial som kommunen kan använda, sedan finns det stor kunskap på våra brevbärarkontor lokalt om vilka områden som är lämpliga att göra det här i, säger projektledaren Peter Runnälv.

Det här är Grön rutt

Postlådor och sopkärl flyttas till en sida av vägen. Körsträckorna minskas och därmed också utsläppen av koldioxid.

PostNord har centralt tagit fram ett koncept som ska underlätta för kommuner att införa Grön rutt.

Några kommuner som infört Grön rutt är Skellefteå, Östersund och Piteå.

Tre skäl att införa Grön rutt

Niklas Johansson i Piteå ger sina bästa skäl till varför fler kommuner borde införa Grön rutt.

  1. Det är en otroligt enkel handling för de boende.
  2. Man får en direkt påverkan på miljön.
  3. Dialogen med kommuninnevånarna förbättras.

Miljövinsterna i Piteå

På ett år minskade körsträckan för PostNord, Pireva och Norrbottens Media Distribution med 10 600 mil sammanlagt. Koldioxidutsläppen från fordonen minskade med 32 ton. Bränsleförbrukningen minskade totalt med 12 000 liter.Post- och tidningsbilarna gjorde 1,5 miljoner färre start och stopp vid brevlådorna. Bonus: minskat slitage på sopbilar, post- och tidningsbilar.

Customer service