Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Grön rutt för en bättre och tryggare boende- och arbetsmiljö

Grafik av Tomas Öhrling AB.

Många olika arbetsfordon åker runt i boendemiljöer. För att boende- och arbetsmiljö ska bli så bra och tryggt som möjligt är det viktigt med en genomtänkt trafikplanering. Grön rutt bidrar även till minskad miljöbelastning.

Genom att bara placera postlådor och soptunnor på den ena sidan av vägen behöver brevbärare, tidningsutdelare och sophämtning inte köra samma gata två gånger och kan undvika backningar och vändningar.

En stor vinst när postlådor och sopkärl placeras på endast en sida av gatan är den minskade miljöbelastningen genom att fordon endast kör ett varv runt kvarteret. Med färre starter och stopp för fordonen minskar utsläppen av koldioxid och partiklar och även fordonsslitaget. När fordonen får kortare färdsträckor ökar förutsättningarna för att börja använda elfordon. Dessutom minskar buller och andra störningar från fordon i boendemiljön.

En viktig faktor är att fordonen aldrig ska behöva backa, vilket ökar säkerheten för de boende och inte minst för lekande barn. En annan är att när fordonen kan köra en kortare sträcka minskar fordonstrafiken i boendemiljön.

Det förbättrar även arbetsmiljön för brevbäraren när alla lådor sitter i rätt höjd. Då kan brevbäraren lätt nå inkastet från sitt fordon utan att behöva vrida eller sträcka sig.

Med grön rutt får bostadsområdet:

  • Ökad trafiksäkerhet
  • Tryggare boendemiljö
  • Minskad miljöbelastning
  • Minskat buller

 

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Brevlador på rad längs med en väg

Win-win för miljön och boende

Sedan Grön rutt infördes i Piteå har koldioxidutsläppen för postutdelning och sophämtning minskat med 32 ton per år.

Läs hur Piteå gjorde
Customer service