Hållbarhet på PostNord

Vi levererar brev och paket i hela Sverige och ska göra det på ett hållbart sätt.

Vår verksamhet ska präglas av goda arbetsvillkor, jämlika förutsättningar, bra ledarskap och miljöeffektiva leveranser. Så bygger vi en långsiktigt hållbar affär och tar ansvar för den svenska logistikens utveckling.

En PostNord-bil på en väg med en allé.

Vårt miljöansvar

PostNords verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår egen, våra leverantörers och därmed även våra kunders miljöbelastning. Våra ambitioner är att ta sikte mot ett fossilfritt 2030.

En PostNord-lastbil.

Samarbete för hållbarhet

Just nu arbetar vi bland annat med grön rutt och elvägar.

Tjej med paket som hon har hämtat.

Hållbarhet för våra transportleverantörer

Vi utvecklar och säkerställer en hållbar leverantörskedja.

Illustration av ett dokument med info om Code of Conduct.

Code of Conduct för en hållbar utveckling

Vår uppförandekod ställer krav på hur vi som koncern ska agera.

Illustration.

Miljökalkylator

Med miljökalkylatorn kan du se klimatpåverkan för dina försändelser.

Fossilfritt Södermalm – ett första steg

Med ett sikte på fossilfrihet 2030 tar PostNord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm.

Förpackningsresan – mot en mer klimatsmart e-handel

I dag är näthandel en självklarhet för de allra flesta. Men konsumenterna har fått nog av överdimensionerade paket och onödigt emballage. Hur ska e-handelsbranschen möta konsumenternas krav på mer hållbara förpackningar? Och vad är egentligen en hållbar transport?