Våra lösningar/E-handel

E-handelsrapporter

Här kan du ta del av våra olika rapporter och undersökningar kopplade till e-handel.

Vi samlar kontinuerligt in information och statistik genom undersökningar och intervjuer med både privatpersoner och företag. Resultaten sammanställs i olika rapporter och kundberättelser som numera är självklara källor till information, kunskap och statistik kopplat till handel i Norden.

Click & Collect

Rapporten summerar intervjuer med kedjor som har ”hämta i butik” som leveransalternativ, och konsumenter som gjort ett köp. Syftet är att belysa konsumentens upplevelse, merköpsfrekvens och vad som driver kundnöjdhet i samband med kundmötet och paketutlämning i butik. Läs mer och ladda ner rapporten. Kontakta din ordinarie kontaktperson på PostNord för en dragning av studien i helhet.

E-barometern kvartalsrapport

Nu i nytt interaktivt format!

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handel. E-barometern publiceras en gång per kvartal och rapporten redovisar e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman. Läs senaste E-barometern kvartalsrapport. Tidigare rapporter hittar du i arkivet.

E-barometern månadsrapport

Under coronapandemin publicerade vi under en tid även E-barometern som månadsrapporter. Dessa bygger enbart på siffror från våra konsumentundersökningar, till skillnad från kvartalsrapporterna som även bygger på information från e-handelsföretagen. Du hittar alla månadsrapporter i arkivet.

E-handeln i Norden

Rapporten bygger på intervjuer med ett riksrepresentativt urval av privatpersoner i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Läs mer och ladda ner E-handeln i Norden.

E-handeln i Europa

Handeln mellan länder, både inom och utanför Europa, har en mycket stark utveckling. Denna utveckling innebär stora möjligheter för e-handelsföretag som vill etablera sig i Europa. Vi kommer snart att lägga upp en länk till en ny rapport här. Läs mer och ladda ner E-handeln i Europa.

Prenumerera på våra e-handelsrapporter

Prenumerera på våra e-handelsrapporter och få dem skickade till dig direkt när de släpps. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.