Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Klichéer

En kliché är en porto– och/eller tjänstebeteckning som ska användas på försändelsen när du är avtalskund hos PostNord.

Dina försändelser ska alltid ha en portobeteckning – Port Paye eller Porto betalt. Därutöver kan det krävas ytterligare klichéer som anger vilken tjänst du väljer att skicka försändelsen med.

Här hittar du klichéerna både som kompletta kombinationer och enskilda tjänstebeteckningar. Detta för att förenkla för dig både vid nytryck och tilltryck, t ex med en tjänstekliché på dina förtryckta Porto Paye-kuvert.

Du kan ladda ner kli​chéerna i formatet .jpg eller .eps. För att kunna se eps-filerna när du laddat ner dem behöver du Adobe Illustrator eller motsvarande programvara.

Här hittar du klichéer som är nya från och med 2017, men gamla klichéer är fortfarande giltiga.

Vilka regler som gäller vid inlämning för respektive tjänst framgår i våra tjänstevillkor, i de flesta fallen behöver du registrera och bifoga ett fakturaunderlag.

Komplett kombination

1:a-klassbrev inrikes och utrikes

Ekonomibrev och ADR inrikes

Posttidning A, Posttidning B och Tidningsexemplar A

Klimatekonomiska tjänster

Klimatekonomisk Posttidning

Kliché Klimatekonomisk ODR

Klimatekonomisk ODR

Svarspost inrikes och utrikes

Kliché Svarspost/Kundretur Brev

Svarspost/Kundretur Brev

Kliché Svarspost utrikes IBRS

Blindskrift

Rek utrikes

Spårbart brev utrikes utrikes

Kliché Spårbart brev utrikes
Kliché Spårbart brev utrikes
Kliché Spårbart brev utrikes

Tilltryck för enskild tjänst

Prioritaire

Kliché Svarspost utrikes IBRS

Svarspost utrikes IBRS

Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

OBS! Glöm inte att ange nummer under etiketten.

Svarspost utrikes IBRS

Ladda ner jpg-fil
Ladda ner eps-fil

OBS! Glöm inte att ange nummer under etiketten.

B-märkning Ekonomibrev och ADR

Klimatekonomisk

Kliché Klimatekonomisk Posttidning

Klimatekonomisk Posttidning

Adressinformation

Biologiskt ämne

Kliché Biologiskt ämne kategori B

Biologiskt ämne kategori B

Customer service