Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

E-handeln i Norden

Vi följer den nordiska utvecklingen inom e-handeln. Helårsrapporten för 2019 är dock den sista rapporten som enbart fokuserar på Norden. Från och med 2020 publicerar vi istället rapporten E-handeln i Europa, där de nordiska länderna analyseras i en europeisk kontext.

Sverige är fortfarande den mest mogna e-handelsmarknaden i Norden sett till hur många som e-handlar regelbundet (70 %). I genomsnitt var den siffran 64 % bland de nordiska konsumenterna under 2019.

  • Kläder och skor är den produktkategori som flest handlar i på nätet, i samtliga av de nordiska länderna.
  • I Sverige handlar betydligt fler Skönhet och hälsa (34 %) än i övriga nordiska länder.
  • Finland är det land med flest konsumenter som handlar från utlandet regelbundet.
  • Finland är det land där flest fått sin senaste e-handlade vara levererad till en paketautomat (13 %), följt av Danmark (11 %).
  • Sverige är det land där flest hade valt en hållbar leverans (framför alternativ med andra fördelar) följt av Danmark.
Helårsrapport 2019

Ladda ner E-handeln i Norden

<script type="text/javascript" src="//app-lon02.marketo.com/js/forms2/js/forms2.min.js"></script> </p> <form id="mktoForm_4231"></form> <p> <script type="text/javascript">// <![CDATA[ MktoForms2.loadForm("//app-lon02.marketo.com", "184-XFT-949", 4231); // ]]></script>
Customer service