E-handelsrapporter

E-handeln i Europa

PostNord har sedan 2014 gett ut rapporten E-handeln i Europa, som följer e-handelns utveckling i ett antal europeiska länder. Rapporten bygger på siffror från konsumentundersökningar gjorda under maj 2020, och tas fram i samarbete med HUI Research.

E-handeln i Europa 2020

2020 har varit ett dramatiskt år på grund av coronapandemin. Även e-handeln har påverkats radikalt av att människor tvingats spendera betydligt mer tid i sina hem än vanligt. Årets rapport berör bland annat pandemins påverkan på e-handeln, men även en lång rad andra områden.

Några faktapunkter från rapporten:

  • Mellan 19 procent (Danmark) och 44 procent (Spanien) av konsumenterna uppgav att deras e-handelsköp ökat på grund av pandemin.
  • Mellan 9 procent (Norge) och 30 procent (Spanien) uppgav att de börjat handla livsmedel på nätet under pandemin (som tidigare inte gjorde det).
  • Nederländerna och Polen har högst ställda förväntningar på att få sina e-handlade varor levererade snabbt (1–2 dagar).
  • I Polen vill 38 procent av konsumenterna helst få sina e-handlade varor levererade till en paketbox, jämfört med 20 procent i Danmark och 2 procent i Sverige.

E-handeln i Norden, årsrapport för 2019

Sverige är fortfarande den mest mogna e-handelsmarknaden i Norden sett till hur många som e-handlar regelbundet (70 %). I genomsnitt var den siffran 64 % bland de nordiska konsumenterna under 2019.

Ladda ner E-handeln i Norden

Omslag till E-barometern Q2 2021. Två kvinnor bland kläder i en butik.

E-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska e-handelns utveckling. Resultatet presenteras varje kvartal i rapporten E-barometern.

Läs senaste rapporten

Tidigare rapporter hittar du i arkivet