E-handelsrapporter

E-barometern

Vi följer, i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, den svenska e-handelns utveckling. Resultatet presenteras varje kvartal i rapporten E-barometern.

E-barometern Q1 2021

E-handeln fortsatte att växa kraftigt under första kvartalet 2021. Totalt sett växte e-handelsförsäljningen med 53 procent, jämfört med samma kvartal 2020. Första kvartalet 2020 var bara delvis påverkat av pandemin.

Den produktkategori som växte allra mest var dagligvaror, där försäljningen på nätet mer än fördubblades jämfört med ifjol (+109 %). Näst högst tillväxt var det i kategorin möbler och heminredning, som växte med 81 procent.

  • E-handeln växte med 53 procent under första kvartalet 2021, jämfört med 2020.
  • Mest växte handeln med dagligvaror på nätet (+128 %), följt av möbler och heminredning (+81 %) och därefter hemelektronik (+65 %).

Har du frågor om rapportern eller vill ge feedback? Mejla gärna ebarometern@postnord.com.

Ladda ner E-barometern Q1 2021

Tidigare rapporter hittar du i arkivet.

E-handeln i Norden, årsrapport för 2019

Sverige är fortfarande den mest mogna e-handelsmarknaden i Norden sett till hur många som e-handlar regelbundet (70 %). I genomsnitt var den siffran 64 % bland de nordiska konsumenterna under 2019.

Ladda ner E-handeln i Norden

E-handeln i Europa 2020

E-handeln har påverkats radikalt av coronapandemin och att människor har spenderat mer tid i sina hem än vanligt. Årets rapport berör bland annat pandemins påverkan på e-handeln, men även en lång rad andra områden.

Ladda ner E-handeln i Europa