Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Månadsanalys oktober 2016

PostNords månadsanalys beskriver svenskars konsumtionsbeteende på nätet. Den ska bidra till att öka kunskapen om hur köpbeteendet förändras över tid och var vi står i digitaliseringen av det svenska detaljhandelslandskapet.

Har globaliseringen peakat?

I oktober handlade 67 procent av svenskarna varor på nätet och var femte svensk har under samma period e-handlat från utländska sajter. Vi går mot jultider och detaljhandelns mest intensiva försäljningsperiod, med Black Friday som startskott runt hörnet. De senaste åren har Black Friday vuxit sig allt starkare i Sverige. När e-handeln gett konsumenter möjligheten att handla från hela världen under nästan samma förutsättningar som från svenska e-handelsaktörer, har en hel del svenskar fyndat från utländska sajter under denna importerade rea-dag. I och med att det numera även är svenska aktörer som satsar på Black Friday behåller vi konsumtionen i Sverige, i stället för att tappa konsumtion till utlandet.
 
Men hur globala kan vi bli? Jag tror att vi givetvis kommer att få se en ökad andel av befolkningen som handlar från utlandet även framöver, men det finns en del orosmoln på himlen för fortsatt globalisering, och det finns nu flera tecken på att globaliseringen kan ha peakat. I kölvattnet av presidentvalet i USA och meddelandet om Storbritanniens utträde ur EU tidigare under året visar på att den starka globaliseringen, som tidigare ständigt förstärkts, kan ha nått sin kulmen.

Jag läste en artikel häromdagen i Veckans Affärer som handlade om Trumps påverkan på den globala ekonomin. Bland annat skrevs följande:

"Globaliseringens tid kan vara förbi, […] valrörelsen i USA är en av många signaler på detta."

Vad betyder det för svensk detaljhandel? Skulle Trump hålla sitt löfte om att lägga skatt på alla importvaror, för att skydda amerikanska aktörer, skulle det bli tufft för många svenska exportföretag. En del menar att detta skulle kunna utlösa en världsomspännande recession. Sverige är ett litet exportberoende land, där USA räknas till det tredje största exportlandet. Skulle frihandelsavtalen påverkas kan det betyda att svensk BNP och svenska aktörer påverkas markant, och Sverige skulle bli en relativt stor förlorare. Både Brexit-utfallet och Trumps seger visar på en anti-globaliseringstrend. Så har globaliseringen verkligen peakat? Det finns en rad faktorer som påverkar handeln. Digitaliseringen är den största trenden som påverkar detaljhandeln idag och jag tror att vi, för svenska konsumenter, kommer att få se att en allt större andel av konsumtion har digitala inslag och att konsumtionen från utlandet fortsätter. Och det som kan ha en effekt på svenskars konsumtionsutrymme är andra faktorer, som givetvis kan påverkas av Trumps oförutsägbarhet. Till exempel volatiliteten på aktiemarknaden, den svenska kronan som kan komma att försvagas och arbetsmarknaden som kan bli tuffare.
 
För att summera: trots eventuellt fler hinder mot fortsatt globalisering kommer sannolikt svenska konsumenter inte att ändra sitt köpbeteende på samma sätt. Konsumtionen från utlandet kommer att fortsätta att drivas av jakten på lägre priser eller ett annat utbud, men kanske styrs om till andra länder.

Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige

Ladda ner E-barometern

Resultat från oktobers månadsanalys

  • I oktober handlade 67 procent av svenskarna varor på nätet. Var femte har e-handlat från utlandet.
  • De populäraste länderna att handla från är Kina följt av Storbritannien och Tyskland.
  • Totalt gjordes 4,2 miljoner avslut med mobiltelefon under oktober – motsvarande cirka 36 procent av alla köp, en stark ökning mot september då motsvarande siffra var 29 procent.

67 procent av svenskarna e-handlade varor under oktober

67 procent av Sveriges befolkning handlade varor på internet under oktober 2016. Sammanlagt uppskattade svenskarna att de tog emot 11,7 miljoner e-handlade försändelser under oktober, motsvarande siffra under september var 10,9 miljoner. De varor som dominerade e-handelsköpen i oktober var kläder/skor, som 32 procent av e-handelskonsumenterna köpte, följt av böcker/media (30 %) och skönhet/hälsa (25 %).

Diagram 1. Andelen svenskar som anger att de e-handlat varor under den senaste månaden.

Diagram 1

T3 av 10 paket kommer från utlandet

Andelen av Sveriges befolkning som e-handlade varor från utländska sajter var 19 procent under oktober 2016. Tre av tio (28 %) e-handlade paket som levererades till svenskarna var köpt från en utländsk sajt. Av de som e-handlade från utlandet handlade 34 procent från Kina under oktober månad, 27 procent från Storbritannien och 21 procent från Tyskland. De varor som flest e-handlade från utländska sajter var kläder/skor (32 %), mediavaror (30 %) följt av skönhet och hälsa (25 %).

Diagram 2. Andel av e-handelsförsändelserna som levererats från utlandet under den senaste månaden.

Diagram 2

Diagram 3. Andel av de som e-handlat från utlandet under månaden som e-handlat varor från respektive land.

Diagram 3

4 av 10 e-handelsköp sker via mobil

20 procent av svenskarna e-handlade varor med sin mobiltelefon i oktober. Sammanlagt uppskattar konsumenterna att de gjorde 4,2 miljoner avslut med mobilen i oktober, vilket innebär att 36 procent av alla e-handlade köp genomfördes med mobiltelefon.

Diagram 4. Andel av e-handelsköpen av varor där avslutet sker med mobiltelefon.

Diagram 4

Cirka 4 procent av varorna returnerades

Konsumenterna uppskattar att de returnerade omkring 466 000 e-handlade varor under oktober, vilket innebär att cirka fyra procent av alla e-handlade försändelser skickades tillbaka.

Diagram 5. Andel av de e-handlade försändelserna som konsumenter returnerat.

Diagram 5

Om månadsanalysen
PostNords detaljhandelsanalytiker Carin Blom analyserar varje månad utvecklingen av svenskarnas konsumtion av varor via internet. Analysen sker utifrån en undersökning som TNS SIFO genomför i ett riksrepresentativt urval om cirka 1 500 konsumenter i Sverige mellan 18–79 år. Oktobers månadsanalys bygger på en undersökning som genomfördes första veckan i november med 1 543 respondenter. Undersökningarna genomfördes med TNS SIFOs webbpanel.

Carin Blom
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige
Customer service