Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Månadsanalys mars 2016

Detta är den första av PostNords månadsanalyser som handlar om svenskars konsumtionsbeteende på nätet. Den ska bidra till att öka kunskapen om hur köpbeteendet förändras över tid och var vi står i digitaliseringen av det svenska detaljhandelslandskapet.

Det finns flera starka trender som påverkar detaljhandeln idag, men de två kanske starkaste är digitaliseringen och globaliseringen. Vi blir allt mer vana e-handlare och två av tre konsumenter har under den senaste månaden handlat på nätet. Även om e-handeln idag står för en relativt liten andel av den totala detaljhandeln växer den stadigt samtidigt som den digitala aktiviteten inför köp ökar, oavsett om själva köpet sker på nätet eller i fysisk butik. Kundens krav på tillgänglighet och bekvämlighet ökar också. Konsumenter som är ständigt uppkopplade, i kombination med smidigare leveranser och ett stort utbud av varor, driver e-handelns tillväxt. PostNords månadsanalys visar att var fjärde e-handlad vara köptes via mobiltelefon under mars månad. Bara denna siffra är talande för utvecklingen och vart vi går mot.

Men med ökad internetvana minskar också avståndet till andra länder. Globaliseringen gör det möjligt att handla från utländska sajter. Konsumtionen från utlandet fortsätter att vara hög, och under mars levererades vart femte paket från utlandet. Låga priser på utländska sajter lockar den svenska konsumenten. Storbritannien har länge varit ett populärt land att handla ifrån, men Kina är på frammars och är nu det näst mest populära landet att e-handla från.

Det är dags att inse att dagens konsumenter är globala och att detaljhandelsföretag idag behöver hitta nya sätt att nå dem. Om en aktör inte längre kan slåss om pris eller i snabbhet mot utländska aktörer bör de istället skapa andra mervärden för konsumenten. Det konsumenter efterfrågar idag (utöver pris och stort utbud) är inspiration och förenkling av vardagen. Detaljhandelsföretagen behöver skapa en mer positiv och lustfylld köpupplevelse för sina kunder och bygga lojalitet för att bli långsiktigt framgångsrika. Det gäller att nyttja de olika fördelar som respektive kanal har eftersom konsumenten rör sig i alla kanaler. Svenska detaljister måste våga ta lite mer risker och våga testa nya koncept. Några aktörer som vågar testa nya koncept är exempelvis Lekmer och mat.se, som var först ut med att leverera varor till bakluckan på bilen, och ICA som testar leveranser direkt in i kundens kylskåp. Mer om valmöjligheter i leveranser i nästa månadsanalys. Till dess – våga inspirera era kunder, engagera dem och försök hitta andra sätt att skapa mervärde om ni inte kan konkurrera med pris.

Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige

Två av tre svenskar e-handlade varor i mars

66 procent av Sveriges befolkning handlade varor på internet i mars 2016. Bland befolkningen mellan 30-49 år var andelen 78 procent. Sammanlagt uppskattade svenskarna att de tog emot 10,5 miljoner e-handlade försändelser. De varor som dominerade e-handelsköpen var kläder/skor, som 33 procent av e-handelskonsumenterna köpte i mars, följt av böcker/media (26 %), skönhet/hälsa (25 %) och hemelektronik (19 %).

Diagram 1

Diagram 1. Andelen svenskar som anger att de e-handlat varor under den senaste månaden.

Drygt var femte e-handelsleverans från utlandet

Andelen av Sveriges befolkning som e-handlade varor från utländska sajter var 18 procent under mars 2016. Drygt var femte (22 %) e-handlade paket som levererades till svenskarna var köpt från en utländsk sajt. Av de som e-handlade från utlandet handlade 33 procent från Storbritannien, 30 procent från Kina och 22 procent från Tyskland. De varor som flest e-handlade från utländska sajter var kläder/skor (30 %), hemelektronik (20 %) följt av bil-, båt- och mc-tillbehör (11 %).

Diagram 2

Diagram 2. Andel av e-handelsförsändelserna som levererats från utlandet under den senaste månaden.

Diagram 3

Diagram 3. Andel av de som e-handlat från utlandet under månaden som e-handlat varor från respektive land.

Var fjärde e-handelsköp av varor sker nu via mobil

16 procent av svenskarna e-handlade varor med sin mobiltelefon i mars. Sammanlagt uppskattar konsumenterna att de gjorde 2,6 miljoner avslut med mobilen i mars, vilket innebär att cirka 25 procent av alla e-handlade köp genomfördes med mobiltelefon.

Diagram 4

Diagram 4. Andel av e-handelsköpen av varor där avslutet sker med mobiltelefon.

Sex procent av varorna returnerades

Konsumenterna uppskattar att de returnerade cirka 639 000 e-handlade varor under mars, vilket innebär att cirka 6 procent av alla e-handlade försändelser skickades tillbaka.

Diagram 5. Andel av de e-handlade försändelserna som konsumenter returnerat.

Ladda ner E-barometern

Om månadsanalysen

PostNords detaljhandelsanalytiker Carin Blom analyserar varje månad utvecklingen av svenskarnas konsumtion av varor via internet. Analysen sker utifrån en undersökning som TNS SIFO genomför i ett riksrepresentativt urval om cirka 1 500 konsumenter i Sverige mellan 18-70 år. Mars månadsanalys bygger på en undersökning som genomfördes första veckan i april med 1 602 respondenter. Undersökningen genomförs med TNS SIFOs webbpanel.

Carin Blom
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige
Customer service