Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Månadsanalys juni och juli 2016

PostNords månadsanalys beskriver svenskars konsumtionsbeteende på nätet. Den ska bidra till att öka kunskapen om hur köpbeteendet förändras över tid och var vi står i digitaliseringen av det svenska detaljhandelslandskapet.

  • I juli handlade 63 procent av svenskarna varor på nätet (68 procent i juni 2016).
  • Var fjärde e-handelsleverans sker från utlandet. De populäraste länderna att handla från är Kina och Storbritannien.
  • Totalt gjordes 3,5 miljoner avslut med mobiltelefon under juli – motsvarande cirka 33 procent av alla köp (3,3 miljoner avslut i juni, motsvarande 27 procent av köpen).

E-handeln spirar i hela landet

Sommarvärmen i juli dämpade e-handelskonsumtionen något, 63 procent av svenskarna handlade på nätet i juli jämfört med 68 procent i juni, men är således fortfarande på höga nivåer. Likt flera andra rapporter är det tydligt att e-handeln gynnas av dåligt väder och hämmas något av fint väder när många prioriterar att vara utomhus.

E-handeln fortsätter att vara stark i hela Sverige, och även om köpkraften till stor del finns i storstäderna är inte e-handeln enbart koncentrerad dit. Det är relativt små skillnader i köpbeteendet regionalt, dvs hur vi konsumerar avseende frekvensen i e-handelsköpen, summan vi handlar för etc, men en faktor där det skiljer sig mellan regionerna är vilka drivkrafterna är till köp. I storstäderna är bekvämlighet en stark drivande faktor medan det ute på landsbygden är utbudet som driver på utvecklingen.

Städernas andel av den totala e-handeln i Sverige följer till stor del befolkningsstorleken i regionen. Till exempel är Stockholm den region som i absoluta tal bidrar mest till e-handelsomsättningen. Ungefär 8,5 procent av den totala e-handelskonsumtionen i Sverige kommer ifrån Stockholm. Därefter följer Göteborg med 4,8 procent och Malmö med 2,7 procent. Tittar man däremot till paketen per capita ser det annorlunda ut. Även om norra Sverige utmärks av små e-handelsvolymer totalt sett, så har de höga tal mätt i antal levererade paket per hushåll. Jokkmokk-borna e-handlar flitigast och tar emot cirka 14 paket per år i snitt. Tätt efter kommer Arjeplog-borna, med 13,2 försändelser per år. Stockholm hamnar först på 19:e plats i listan. E-handeln är således en möjlighet för konsumenter bosatta på landsbygden, att få tillgång till ett betydligt större utbud än vad som är tillgängligt i sina kommuner. Personer bosatta på landsbygden får inte bara tillgång till samma utbud som finns i storstäderna, utan de får även tillgång till en global marknad som inte varit möjlig tidigare.

Det lilla företagets möjligheter

E-handeln är dock inte enbart en möjliggörare för de som vill bo kvar på landsbygden utan även för företagandet runt om i landet. Tröskeln för att starta en e-handel jämfört med en fysisk butik är betydligt lägre, då etableringskostnaden blir lägre och företaget kan driva sin verksamhet var det än kan tänkas vilja befinna sig. På så sätt kan även företag med försäljning av lokala varor hitta nya kunder och marknader, såväl till svenska konsumenter som till en global marknad. Samtidigt börjar det växa fram e-handelskluster runt om i Sverige, där tex Kalmar och Helsingborg börjar ses som nav för e-handelsföretag. Detta ger mindre aktörer fler fördelar, de kan lära av varandra och få stordriftsfördelar på vissa områden. Detta ger ännu större möjligheter för e-handelsföretagen att blomstra i hela Sverige.

Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige

Ladda ner E-barometern

Drygt 60 procent av svenskarna e-handlade varor under juli

63 procent av Sveriges befolkning handlade varor på internet under juli 2016 (68 % under juni). Sammanlagt uppskattade svenskarna att de tog emot 10,4 miljoner e-handlade försändelser under juli (12,2 miljoner under juni). De varor som dominerade e-handelsköpen i juli var kläder/skor, som 34 procent av e-handelskonsumenterna köpte, följt av böcker/media (27 %), hemelektronik (23 %) och skönhet/hälsa (22 %).

Var fjärde e-handelsleverans från utlandet

Andelen av Sveriges befolkning som e-handlade varor från utländska sajter var 19 procent under juli 2016 (24 % under juni). Var fjärde, 25 procent (27 % i juni), e-handlade paket som levererades till svenskarna var köpt från en utländsk sajt. Av de som e-handlade från utlandet köpte 32 procent från Kina under juli månad (24 % i juni), 23 procent från Tyskland (24 % i juni) och 22 procent från Storbritannien (32 % i juni). De varor som flest e-handlade från utländska sajter var kläder/skor (25 % i juni och 33 % i juli), hemelektronik (20 % i juni och 15 % i juli) följt av media (13 % i både juni och juli).

Var tredje e-handelsköp av varor sker via mobil

20 procent av svenskarna e-handlade varor med sin mobiltelefon i juli (20 % under juni). Sammanlagt uppskattar konsumenterna att de gjorde 3,5 miljoner avslut med mobilen i juli, vilket innebär att 33 procent av alla e-handlade köp genomfördes med mobiltelefon (3,3 miljoner i juni, motsvarande 27 % av köpen).

Drygt fem procent av varorna returnerades

Konsumenterna uppskattar att de returnerade omkring 565 000 e-handlade varor under juli, vilket innebär att drygt 5 procent av alla e-handlade försändelser skickades tillbaka (798 000 returer, motsvarande 6,5 % i juni).

Om månadsanalysen

PostNords detaljhandelsanalytiker Carin Blom analyserar varje månad utvecklingen av svenskarnas konsumtion av varor via internet. Analysen sker utifrån en undersökning som TNS SIFO genomför i ett riksrepresentativt urval om cirka 1 500 konsumenter i Sverige mellan 18-70 år. Junis månadsanalys bygger på en undersökning som genomfördes första veckan i juli med 1 688 respondenter och julis månadsanalys bygger på data som samlats in under första veckan av augusti med 1 686 respondenter. Undersökningarna genomfördes med TNS SIFOs webbpanel.

Carin Blom
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige
Customer service