Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Månadsanalys augusti 2016

PostNords månadsanalys beskriver svenskars konsumtionsbeteende på nätet. Den ska bidra till att öka kunskapen om hur köpbeteendet förändras över tid och var vi står i digitaliseringen av det svenska detaljhandelslandskapet.

  • I augusti handlade 65 procent av svenskarna varor på nätet.
  • Var femte e-handelsleverans sker från utlandet. De populäraste länderna att handla från är Kina följt av Storbritannien och Tyskland.
  • Totalt gjordes 3,6 miljoner avslut med mobiltelefon under augusti – motsvarande cirka 31 procent av alla köp.

E-handel över landsgränserna

Gränslöst. Det summerar dagens e-handel ganska bra. Vi är idag en del av både ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk. Den digitala utvecklingen har möjliggjort att vi kan beställa varor från hela världen, med leveranstider som hade varit svåra att föreställa sig för bara ett par år sedan. Idag är ungefär var femte paket beställt från en utländsk sajt. Framförallt kommer paketen från Storbritannien, Tyskland och USA, men nu har Kina kommit ikapp och ligger i topp tillsammans med Storbritannien. Stora internationella återförsäljare lockar svenska konsumenter. Sajter såsom Amazon, Ebay och Alibaba/Aliexpress lever alla på det vi konsumenter lockas av; låga priser och ett stort utbud. Eller stort är kanske en underdrift, där finns praktiskt taget allt man behöver.

Wish är ett annat exempel från Kina som har blivit väldigt populärt på kort tid. Där erbjuds svenska konsumenter varor till hysteriskt låga priser och billig frakt. Den yngre generationen, dvs personer mellan 18 och 29 år, handlar i störst utsträckning från Kina när de handlar från utlandet. Detta gör att den kinesiska marknaden sannolikt kommer att växa ännu mer när dessa får högre inkomster och ökar sin konsumtion på nätet. Eller så går de tillbaka till svenska sajter när pris inte längre är i lika stort fokus. Den yngre generationen har dock redan en vana av att handla från utländska aktörer och ser inte lika stora hinder på samma sätt som den äldre generationen gör.

Så visst, en del av svenskarnas konsumtion går alltså utomlands. Men det finns en potential för svenska aktörer att även verka på en global marknad. Idag finns det många möjligheter till att bli framgångsrika utanför Sveriges gränser. Konkurrensen är stor, men det är faktiskt inte bara svenskarna som är globala i sin konsumtion. Sverige är ett relativt litet land, men har trots sin ringa storlek flera stora exportframgångar idag, där IKEA och H&M kanske är de två främsta detaljhandelsföretagen. Men även renodlade e-handlare börjar röra sig allt längre utanför Sveriges gränser. Babyshop, Tailor Store och Design OnLine är några exempel som har rönt stora framgångar utomlands, och nu senast kunde vi läsa på ehandel.se om att även Partykungen och BGA Fotobutik ska växa utanför Sverige.

Att ta klivet ut till våra nordiska grannländer brukar vara ett första steg på vägen mot globalisering. Tittar man till exempel på Norge, så är det kanske ett av de länder där man beter sig mest likt Sveriges befolkning. Och tittar man på hur landet är uppbyggt kan det på många ställen ta väldigt lång tid för konsumenterna att åka till ett handelsområde, varpå det är betydligt enklare att handla på nätet. Bekvämligheten är med andra ord en allt viktigare drivkraft för e-handeln, inte bara i Sverige utan även för våra grannländer. Efter Norden finns det en stor potential i Storbritannien, Tyskland och Frankrike, där en stor andel av konsumenterna e-handlar regelbundet och är väldigt vana utlandskonsumenter. Något som jag tycker är intressant är dock att se de mer outvecklade delarna av Europa, där allt fler får tillgång till internet, smartphones och där e-handeln fortfarande är marginell. Ett exempel är Polen, där andelen konsumenter som e-handlat från utlandet kraftigt har ökat under det senaste året. Kommer man som aktör in på dessa typer av marknader och tidigt kan skapa ett varumärke, kan man ha mycket att hämta.

Det finns dock en hel del att tänka på och förbereda inför en utlandssatsning, där kunskap om respektive marknad är av stor vikt för att kunna lyckas.

Läs mer om respektive marknad i våra rapporter – E-barometern, E-handeln i Norden och E-handeln i Europa.

Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige

65 procent av svenskarna e-handlade varor under augusti

65 procent av Sveriges befolkning handlade varor på internet under augusti 2016. Sammanlagt uppskattade svenskarna att de tog emot 11,6 miljoner e-handlade försändelser under augusti, motsvarande siffra under juli var 10,4. De varor som dominerade e-handelsköpen i augusti var kläder/skor, som 37 procent av e-handelskonsumenterna köpte, följt av böcker/media (30 %) och skönhet/hälsa (26 %).

Diagram 1
Diagram 1. Andelen svenskar som anger att de e-handlat varor under den senaste månaden.

Var femte e-handelsleverans från utlandet

Andelen av Sveriges befolkning som e-handlade varor från utländska sajter var 19 procent under augusti 2016 (24 % under juni). Var femte, 22 procent, e-handlade paket som levererades till svenskarna var köpt från en utländsk sajt. Av de som e-handlade från utlandet köpte 35 procent från Kina under augusti månad, 24 procent från Tyskland och 24 procent från Storbritannien. De varor som flest e-handlade från utländska sajter var kläder/skor (26 %), hemelektronik (20 %) följt av sport och fritid (13 %).

Diagram 2
Diagram 2. Andel av e-handelsförsändelserna som levererats från utlandet under den senaste månaden.

Var tredje e-handelsköp av varor sker via mobil

22 procent av svenskarna e-handlade varor med sin mobiltelefon i augusti. Sammanlagt uppskattar konsumenterna att de gjorde 3,6 miljoner avslut med mobilen i augusti, vilket innebär att 31 procent av alla e-handlade köp genomfördes med mobiltelefon.

Diagram 4
Diagram 4. Andel av e-handelsköpen av varor där avslutet sker med mobiltelefon.

Knappt sex procent av varorna returnerades

Konsumenterna uppskattar att de returnerade omkring 675 000 e-handlade varor under augusti, vilket innebär att knappt sex procent av alla e-handlade försändelser skickades tillbaka.

Diagram 5
Diagram 5. Andel av de e-handlade försändelserna som konsumenter returnerat.

 

Om månadsanalysen
PostNords detaljhandelsanalytiker Carin Blom analyserar varje månad utvecklingen av svenskarnas konsumtion av varor via internet. Analysen sker utifrån en undersökning som TNS SIFO genomför i ett riksrepresentativt urval om cirka 1 500 konsumenter i Sverige mellan 18–70 år. Augustis månadsanalys bygger på en undersökning som genomfördes första veckan i augusti med 1 651 respondenter. Undersökningarna genomfördes med TNS SIFOs webbpanel.

Carin Blom
Carin Blom, detaljhandelsanalytiker PostNord Sverige
Customer service