PostNord-medarbetare hanterar paket.
Artiklar/Hållbarhet

På väg mot ett fossilfritt PostNord

För att nå målet om fossilfrihet 2030 investerar PostNord löpande i en fordonsflotta som drivs av el och förnyelsebara drivmedel. Sommaren 2020 blev stadsdelen Södermalm i Stockholm först ut med en helt fossilfri leveransverksamhet.

PostNord möter upp såväl sitt samhällsansvar som krav från mottagare och kunder. Vi ser det som en självklarhet att minska miljöbelastningen och har sedan länge fokus på att minska vårt klimatavtryck inom den svenska verksamheten.

Minskade utsläpp

Våra utsläpp har minskat med 40 procent sedan 2009, trots växande volymer. Det har uppnåtts genom effektiviseringar inom logistik, fler elfordon och användning av biodrivmedel och energismarta byggnader. Att alla våra förare använder sina färdigheter i sparsam körning bidrar också.
Varje dag transporterar PostNord 500 000 paket och 7 miljoner brev till företag och mottagare - från en punkt till en annan. Med sikte på fossilfrihet 2030 investerar vi successivt i en fordonsflotta och en infrastruktur för förnybara drivmedel.

Fossilfri utrullning som startar i städer

Den målmedvetna satsningen på hållbar och innovativ logistik inleddes sommaren 2020 då stadsdelen Södermalm i Stockholm och delar av Malmös innerstad övergick till en helt fossilfri leveransverksamhet. Landets större städer följer därefter stegvis efter. Uppsalas stadskärna blev nummer tre och därefter ansluter sig Helsingborg.
– Som en rikstäckande verksamhet är det viktigt för oss att driva klimatomställningen, så detta är ett av många steg i den riktningen, säger PostNords hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg.

Så går det till

I den fossilfria leveransverksamheten transporteras alla paket, inom kommunens miljözoner, med cykel, elfordon eller fordon tankade med förnyelsebara drivmedel. PostNord har sedan länge levererat med elcyklar och andra elfordon. Nu ersätts dieseln med HVO100 i tidigare dieseldrivna distributionsfordon. Drivmedlet baseras på vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. HVO100 utvinns av uteslutande förnyelsebart material.

Postutdelningen sker med mindre fordonexempelvis eldrivna cyklar och elfordon. Om fordonens eldrift inte kan maximeras tankas i stället förnyelsebara drivmedel.
Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan, men våra ambitioner sträcker sig längre än så. Verksamheten ska präglas av goda arbetsvillkor, jämlika förutsättningar och bra ledarskap. Så bygger vi en långsiktigt hållbar affär och tar ansvar för den svenska logistikens utveckling.

FAKTA – Fossilfri leveransverksamhet

Södermalm, 2020
Malmö innerstad 2020
Uppsala (mars 2021)
Helsingborg (april 2021)

Övriga städer som ansluter 2021:

  • Lund
  • Malmö
  • Umeå
  • Stockholm city
  • Göteborg öst
  • Göteborg väst

FAKTA – PostNords omställning till fossilfria alternativ

  • 36 procent av PostNords svenska fordonsflotta drivs på el och ställer kontinuerligt om till fler. Många medarbetare använder dessutom cykel i sitt arbete.
  • Vi använder biodrivmedel så långt det är möjligt. Andelen förnybara bränslen för PostNords egna och inköpta transporter ökade från cirka 24 till 27 procent under 2020.
  • Transporter med tåg i stället för flyg. 63 procent av brevförsändelserna skickas med tåg.