Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Transporter med fossilfria fordon

Förnybara drivmedel, elektrifiering och smarta transportval. Senast 2030 ska alla våra transporter, även de vi köper in, köras med fossilfria fordon.

Så ska vår fordonsflotta bli fossilfri

Huvuddelen av vår verksamhet omfattar transporter av brev, varor och gods från en punkt till en annan. Koldioxidutsläpp från dessa transporter står också för den största delen av PostNords miljöpåverkan.

Målet är att alla våra transporter ska köras med fossilfria drivmedel senast 2030 – alltså HVO (hydrerad vegetabilisk olja), vätgas, biogas eller el. PostNord Sverige äger omkring 7 300 fordon och 1 000 elcyklar och hela flottan ska bli fossilfri. Det är ett ambitiöst mål och kräver stora investeringar.

Satsning på biodrivmedel

För att få ner de fossila utsläppen tillräckligt snabbt måste vi flytta över så många fordon som möjligt från diesel till övergångsbränslena HVO100 och biogas. De fordon som har dieselmotor tankar vi istället med HVO100 om möjlighet finns.

Under 2022 har HVO100 stått för nästan hälften av drivmedlet till våra egna fordon och vi vill successivt öka andelen. Att använda biodrivmedel minskar klimatpåverkan av våra transporter på kort sikt.

På längre sikt fokuserar vi på drivmedel med minsta möjliga utsläpp – som vätgas eller förnybar el. Vi investerar huvudsakligen i el- och gasdrivna fordon när vi behöver köpa nya.

Elektrifiering och laddstationer

Hela 36 procent av våra fordon går redan på el – fler ska det bli. För att kunna satsa på elfordon behöver vi bygga upp, och bygga ut, laddinfrastrukturen i hela landet. Vi installerar därför laddstolpar för olika typer av elfordon i våra terminaler. Vi har redan installerat över 800 laddboxar.

Våra lättare fordon som vi använder för att dela ut brev och paket till hemmet, paketbox eller ombud (så kallad last-mile), där har elektrifieringen kommit långt. Teknikutvecklingen för tyngre lastbilar går däremot långsammare – generellt i hela branschen.

För att skynda på utvecklingen och omställningen till att bli fossilfria, samarbetar vi med fordonstillverkare och företagskunder, vi testar exempelvis helt nya typer av ellastbilar.

Elektrifieringen går nämligen snabbare i tätorter än vad den gör på landsbygden, där bristande laddinfrastruktur och långa körsträckor är vanliga hinder. Men vårt mål med fossilfria transporter i hela landet står fast.

Gröna korridorer

Under 2022 har vi lanserat en av våra största satsningar för att hålla hög takt i vår klimatomställning, våra gröna korridorer. Vi har instiftat gröna korridorer på de sträckor där vi hanterar stora volymer av paket.

Våra gröna korridorer innebär fossilfri leverans av företagspaket från e-handlarens varulager hela vägen till slutkonsument – till, från och inom utvalda städer. Hittills omfattar våra gröna korridorer tolv städer i södra Sverige – från Malmö till Borlänge.

Med satsningen minskar vi våra utsläpp med minst 3200 ton koldioxid under 2023 och möter kundernas behov av fossilfria e-handelstransporter. Vi planerar att utöka våra gröna korridorer kontinuerligt.

Hittills har vi helt fossilfria transporter (leverans till hemmet, paketbox eller ombud) i ett antal städer – från norra Umeå till södra Malmö.

Vi arbetar ständigt för att utöka antal städer och orter där vi kan köra med helt fossilfria fordon. Och senast 2027 ska alla transporter i last-mile köras helt fossilfritt.

Våra fossilfria transporter

Läs mer om gröna korridorer, fossilfria transporter och om samarbeten kring våra nya ellastbilar.
Fler fossilfria transporter Samarbeten ger fler elfordon

Transportsamarbeten ställer om branschen

En del av våra vägtransporter, i synnerhet långa transporter, lägger vi ut på andra transportleverantörer. Det gör att vi bidrar till en omställning för hela branschen, eftersom vi som en stor köpare av dessa transporttjänster påverkar åkerier att ställa om till fossilfritt.

Vi jobbar för en hållbar leverantörskedja genom att ställa krav på miljömässiga och sociala villkor.

Hållbara transporter i hela landet

I vårt samhällsuppdrag ingår att dela ut brev och paket i hela landet – både i storstaden och på landsbygden. Det påverkar vår möjlighet att ställa om snabbt, jämfört med andra aktörer som bara levererar brev och paket i större städer.

En annan viktig del är förstås att vi ska se över hur vi transporterar, och göra klimatsmarta val. Majoriteten av våra transporter går på väg med lastbil. Flyg används i viss utsträckning, främst för att säkra att brev som färdas långt ska komma fram i tid, i enlighet med postlagen.

Men eftersom vi vill minska utsläppen i alla våra transportslag strävar vi efter att transportera mer med tåg och mindre med flyg.

Vi satsar på energismarta fastigheter

Senast 2030 ska alla våra fastigheter drivas och värmas upp med förnybar energi.

Om våra energismarta fastigheter
Om våra energismarta fastigheter