Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
PostNord-medarbetare hanterar paket.
Artiklar/Hållbarhet

Fossilfritt Södermalm – ett första steg

Med ett sikte på fossilfrihet 2030 tar PostNord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm.

Nu blir leveranserna på Södermalm i Stockholm fossilfria. PostNord har sedan länge ett fokus på att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Exempelvis uppdateras fordonsflottan löpande och det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon för distribution.

PostNords utsläpp har trots växande volymer minskat i absoluta tal med 35 procent sedan 2009, vilket är ett resultat av effektiviseringar inom logistiken, ett ökat antal elfordon och användande av biodrivmedel, energismarta byggnader och medveten körning.

– Med vår storlek och tack vare att vi har verksamhet i hela Sverige kan vi leda hela vår bransch i en hållbar riktning. Ett tydligt steg i vår fortsatta klimatomställning tas nu på Södermalm i Stockholm säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord.

Vad innebär Fossilfritt Södermalm?

Södermalm i Stockholm har 127 000 invånare på liten yta och är hårt drabbat av utsläpp från fordonstrafik. Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri, men också tack vare att infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel finns i området.

Sammanfattat

  • Att göra PostNords logistik fossilfri på Södermalm är ett första steg mot att utmana och utveckla hållbar logistik i hela Sverige.
  • Vi använder befintliga resurser på ett klimateffektivt sätt i en begränsad del av ett stadsområde – Södermalm i Stockholm.
  • Vi maximerar vår kapacitet och nyttjar små enheter som exempelvis eldrivna cyklar (cargo bikes) och elfordon.
  • Vi kommer att tanka förnybara drivmedel (HVO) i de fall vi inte kan maximera eldrift i våra fordon.
  • Samtliga av samtliga av våra tjänster inkluderas i arbetet, både för företag och leveranser till privata mottagare. 
  • Genom denna omställning kan PostNord minska utsläppen.

Frågor och svar om satsningen Fossilfritt Södermalm

Customer service