PostNord-medarbetare hanterar paket.
Artiklar/Hållbarhet

Fossilfritt Södermalm – ett första steg

Med ett sikte på fossilfrihet 2030 tar PostNord Sverige ett första steg och ställer om till en fossilfri leveransverksamhet på hela Södermalm i Stockholm.

Nu blir leveranserna på Södermalm i Stockholm fossilfria. PostNord har sedan länge ett fokus på att minska klimatavtrycket inom den svenska verksamheten. Exempelvis uppdateras fordonsflottan löpande och det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon för distribution.

PostNords utsläpp har trots växande volymer minskat i absoluta tal med 35 procent sedan 2009, vilket är ett resultat av effektiviseringar inom logistiken, ett ökat antal elfordon och användande av biodrivmedel, energismarta byggnader och medveten körning.

– Med vår storlek och tack vare att vi har verksamhet i hela Sverige kan vi leda hela vår bransch i en hållbar riktning. Ett tydligt steg i vår fortsatta klimatomställning tas nu på Södermalm i Stockholm säger Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef på PostNord.

Vad innebär Fossilfritt Södermalm?

Södermalm i Stockholm har 127 000 invånare på liten yta och är hårt drabbat av utsläpp från fordonstrafik. Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri, men också tack vare att infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel finns i området.

Sammanfattat

 • Att göra PostNords logistik fossilfri på Södermalm är ett första steg mot att utmana och utveckla hållbar logistik i hela Sverige.
 • Vi använder befintliga resurser på ett klimateffektivt sätt i en begränsad del av ett stadsområde – Södermalm i Stockholm.
 • Vi maximerar vår kapacitet och nyttjar små enheter som exempelvis eldrivna cyklar (cargo bikes) och elfordon.
 • Vi kommer att tanka förnybara drivmedel (HVO) i de fall vi inte kan maximera eldrift i våra fordon.
 • Samtliga av samtliga av våra tjänster inkluderas i arbetet, både för företag och leveranser till privata mottagare. 
 • Genom denna omställning kan PostNord minska utsläppen.

 

Frågor och svar om satsningen Fossilfritt Södermalm

 

När genomförs omställningen?

Vi startar i början av juni 2020.

Varför genomförs förändringen?

Vår nya klimatambition siktar mot en fossilfrihet 2030. 
För att ha en chans att uppnå vårt mål om fossilfrihet behöver vi i PostNord förnya oss och investera i bland annat nya fordon, exempelvis uppdateras fordonsflottan löpande och det sker en övergång till förnybara drivmedel och elfordon för distribution.

PostNords utsläpp har trots växande volymer minskat i absoluta tal med 35 procent sedan 2009, vilket är ett resultat av effektiviseringar inom logistiken, ett ökat antal elfordon och användande av biodrivmedel, energismarta byggnader och medveten körning.

Samtidigt har vi en viktig roll, att erbjuda våra kunder och konsumenter en valfrihet där varje pusselbit räknas – aktiviteten ”fossilfritt Södermalm” är ett första steg på vägen. 

Det här steget är en signal till oss och branschen att fossilfria leveranser i stadsmiljöer är framtiden.

Varför görs det här i stadsdelen Södermalm i Stockholm?

Vi vill börja där nyttan är störst och kombinera våra klimatambitioner med initiativ som leder till förbättrad hälsa. Södermalm har 127 000 invånare och en av landets sämsta situation avseende luftföroreningar. 

Det är delvis på grund av den dåliga luftkvaliteten som stadsdelen är utvald att bli fossilfri, men också tack vare att infrastrukturen för el och andra förnybara drivmedel finns i området.

Med vår storlek och tack vare att vi har verksamhet i hela Sverige kan vi leda hela vår bransch i en hållbar riktning. Ett tydligt steg i vår fortsatta klimatomställning tas nu via aktiviteten på Södermalm i Stockholm.

Vilka tjänster berörs?

Samtliga tjänster och leveranser berörs, både leveranser till mottagare, företag. Även de butiksleveranser som utförs är fossilfria.

Vad innebär förändringen?

Vi använder våra befintliga resurser på ett klimateffektivt sätt i en begränsad del av ett stadsområde – en stadsdel i Stockholm, Södermalm.

 • Att göra PostNords logistik fossilfri på Södermalm är ett första steg mot att utmana och utveckla hållbar logistik i hela Sverige.
 • Vi använder befintliga resurser på ett klimateffektivt sätt i en begränsad del av ett stadsområde – Södermalm i Stockholm.
 • Vi maximerar vår kapacitet och nyttjar små enheter som exempelvis eldrivna cyklar (cargo bikes) och elfordon.
 • Vi kommer att tanka förnybara drivmedel (HVO) i de fall vi inte kan maximera eldrift i våra fordon.
 • Samtliga av samtliga av våra tjänster inkluderas i arbetet, både för företag och leveranser till privata mottagare.
 • Genom denna omställning kan PostNord minska utsläppen med 360 000 kilo mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser, räknat som koldioxidekvivalenter.

Hur mäter vi och följer upp?

Med utgångspunkt i våra fordonslistor kan vi göra beräkningar på skillnaderna från hur det var innan aktiviteten och effekterna av aktiviteten. Information hittar du via postnord.se.

Vad innebär förändringen för befintliga kunder och mottagare?

Boende och verksamma på Södermalm kommer att få sina leveranser som vanligt och de kommer att levereras med fossilfria fordon. De bilar som är fossilfria kommer att märkas med en symbol för att mottagare och kunder enkelt ska kunna se dem.

Vilket blir nästa område som PostNord gör fossilfritt?

Att göra PostNords logistik fossilfri på Södermalm är ett första steg mot att utmana och utveckla hållbar logistik i hela Sverige. 
Vi jobbar vidare med att säkra förutsättningar för fossilfrihet och tittar för närvarande på fortsättning i någon av Sveriges tre största städer.

Varför kör ni inte fossilfritt i fler områden?

Att göra PostNords logistik fossilfri på Södermalm är ett första steg mot att utmana och utveckla hållbar logistik i hela Sverige. Vi vill med Fossilfritt Södermalm visa att det i urbana miljöer inte finns några hinder för till fullo fossilfria transporter. Det här är första steget i en omställning av urbana transporter. På längre sikt ser vi framför oss en förändring i stor skala.