Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Otillräckligt frankerade brev

Har du frankerat för lite tar vi ut en avgift. ​Det innebär att man får betala för ett otillräckligt eller ofrankerat brev i efterhand, antingen genom eftertaxering om du är avsändare eller lösenbeläggning som mottagare.

Eftertaxering

Eftertaxering innebär att man får betala för ett otillräckligt eller ofrankerat brev i efterhand.

Du som avsändare har alltså blivit eftertaxerad för att en försändelse som du har skickat inte hade tillräckligt med porto. Brevet har delats ut.

Avgiften består av skillnaden mellan erlagt porto och rätt porto plus expeditionsavgift på 35 kr för första brevet (plus 5 kr per efterföljande brev dock max 250 kr). Avgiften betalas av avsändaren.

Mottagare

Om avsändare saknas får mottagaren betala. I det fallet är avgiften det felande portot plus 14 kr i expeditionsavgift.

Du som mottagare får ett meddelande, en talong om att försändelsen är otillräckligt frankerad och att brevet saknar uppgifter om avsändare.

För att få brevet utdelat måste portot och en administrationsavgift betalas.

Belopp och hur du betalar står på talongen.

Customer service