Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Utdelning av post

Vi delar ut post under hela dagen till alla hushåll på helgfria vardagar. När du får din post beror på var på brevbärarens runda du bor. Tänk även på att det finns fler aktörer än PostNord som delar ut post. De flesta av dessa delar inte ut post varje dag. Väntar du på ett brev är det en bra idé att kontakta avsändaren till brevet för att höra vem som anlitats som leverantör.

Leveranstid

Det är den tjänst avsändaren valt som avgör hur lång tid leveransen tar. Annat som påverkar leveranstiden är när brevet är inlämnat eller lagt på brevlådan. Sök leveranstid.

Underlätta utdelning

För att vi ska kunna dela ut din post är det är viktigt att postlådan och brevinkastet är rätt utformade och placerade. För att din post ska komma fram är det viktigt att avsändaren har skrivit rätt adress och att det är frankerat med rätt porto.

Försändelser som skannas vid utdelningen

Alla försändelser som har ett kollinummer med streckkod, skannas av brevbäraren innan de läggs i din postlåda eller ditt brevinkast. Brevbäraren använder särskilda mobiltelefoner för att skanna koden.

Skanningen gör det möjligt att spåra försändelser. Om försändelsen är spårbar eller inte beror också på vilken tjänst som används. Brevbärarmobilerna är låsta och funktionaliteten kan endast hanteras av PostNord.

Adressändring och eftersändning

Kom ihåg att göra en adressändring om du ska flytta, och beställa eftersändning av din post om du vill att den ska skickas vidare till den nya adressen. Du kan även göra en tillfällig eftersändning eller beställa lagring av din post.

Saknad post

Man ska kunna lita på att mottagaren får sitt brev eller kort i tid. Trots det kan det ändå hända att ett brev blir försenat eller inte kommer fram och fel kan uppstå av olika anledningar.

Har du inte har fått din post kan det bero på olika orsaker:

  • Mottagarens adress är felaktig.
  • Brevets avsändare kan ha valt en tjänst som har en längre befordringstid.
  • Ditt namn står inte på dörren, postlådan eller fastighetsboxen.
  • Du är nyinflyttad och har inte anmält adressändring, beställt eftersändning eller satt ditt namn på dörren, postlådan eller fastighetsboxen.
  • Brevbäraren har förhindrats, till exempel på grund av extraordinära väderförhållanden, trafikhinder eller att porten har varit låst. Då lagrar vi posten på brevbärarkontoret och delar ut den vid nästa utdelningstur.

Meddela oss om saknad post

Brev som vi inte kunnat dela ut på grund av felaktig eller ofullständig adress, sänds åter till avsändaren. Finns ingen tydlig avsändaradress, skickar vi enligt postlagen inrikes brev till Post- och telestyrelsen (PTS). Det går att fråga efter saknade brev på PTS webbplats. Brev från utlandet som inte kunnat delas ut returneras till avsändarlandet.

Post som kommit fel

Ibland kan det tyvärr bli fel i postutdelningen och du får post som inte ska till dig. Det finns fler än vi som delar ut post. Därför kan det vara svårt att avgöra vem som har delat ut brevet. Om brevet är frimärkt eller om det har textraden "POSTNORD" i nedre delen av kuvertet är det med största sannolikhet vi som delat ut det. Om du vill lämna en synpunkt hjälper du oss att förbättra vår kvalitet, eftersom vi då kan återkoppla misstaget till ansvarigt brevbärarkontor.

Så här gör du med felutdelad post

Mottagaren bor inte på den här adressen.
Adressen stämmer, men ingen med det namnet bor på adressen.

Vi är tacksamma om du hjälper oss. Om du har möjlighet ber vi dig stryka över mottagarnamnet och adressen på brevet, skriv "Avflyttad" eller "Okänd" på kuvertet och lägg brevet på en av våra gula brevlådor.

Brevet är utdelat på fel adress
Varken namn eller adress stämmer.

Om du har möjlighet ber vi dig att i första hand lägga det felutdelade brevet i rätt mottagares postlåda. Om du inte har möjlighet att göra det, är vi tacksamma om du lägger brevet i någon av våra gula brevlådor.

Customer service