Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Hämta paket i paketbox

Villkor för tävlingen PostNord Paketbox

Mellan måndagen den 9 november och fredagen den 27 november tävlar PostNord ut tre konstverk till tre olika vinnare i sin facebookkanal. Vinner gör den som först svarar rätt på frågan i kommentarsfältet i de organiska inlägg som publiceras på PostNord Sveriges Facebook under tävlingsperioden.

För att delta i tävlingen skriver du ditt tävlingsbidrag i kommentarsfältet på någon av de konstjakt-inlägg som publiceras organiskt på PostNord Sveriges Facebook mellan den 9 och den 27 november 2020. Genom att lämna in ett tävlingsbidrag godkänner du villkoren för denna tävling.

Tävlingsregler för PostNord Konstjakt

Tävlingen anordnas av PostNord Sverige. Första tävlingsdag är den 9 november och pågår till klockan 24.00 den 27 november. En jury bestående av representanter från PostNord och vinnaren utses av Jung Relations. Juryns beslut kan inte överklagas. Tävlande meddelas på Messenger av PostNord Sverige efter avslutad tävling.

Om PostNord inte får kontakt med den tävlande på Messenger inom 24 timmar efter avslutad tävling, går tävlingen vidare till en annan deltagare. Juryns beslut kan inte överklagas. Vinsten i denna tävling kan inte bytas mot kontanter eller andra produkter. Vinnaren svarar för eventuell vinstskatt och beskattas för vinsten såsom inkomst av tjänst. Tävlingen är endast öppen för privatpersoner, ej näringsidkare eller anställda hos PostNord (eller familjemedlemmar i samma hushåll som den anställde). För att delta måste du vara 18 år eller äldre.

Namn, postort och bidrag kan komma att publiceras på postnord.se/konstjakt och andra internetforum till och med den 31 december 2020. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till PostNord i samband med tävlingen (namn samt svar på tävlingsfrågan) kommer att registreras av PostNord i syfte att administrera tävlingen. Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på postnord.se/konstjakt, inte att lämnas ut till tredje part. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts.

Ansvarig tävlingsledare: Anna Kjellander, PostNord
Jury: Rebecca Holmgren, Jung Relations och Lisa Holmgren, Jung Relations.
Vid frågor kontakta Jung Relations på info@jungrelations.com.

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

PostNord tar inte ansvar för eventuella tekniska problem som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, internetuppkoppling eller motsvarande.

Du som tävlar ansvarar själv för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. PostNord förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll får inte delta i tävlingen.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och att det inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt om regler, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen, kommer PostNords beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller vidare diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. PostNord förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

PostNord eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

Priset som inkluderar ett konstverk av Johanna Burai måste hämtas upp i den angivna paketboxen senast den 4 december 2020.

Customer service