Brexit – påverkan på PostNords brev- och logistiktjänster

Storbritanniens utträde ur EU innebär stora förändringar för varutransporter till och från Storbritannien, både för dig som kund och för transportörer i Sverige.

Utträdet påverkar PostNords logistik- och brevtjänster då hanteringen av gods och handel mellan Sverige och Storbritannien kräver förändrade rutiner och nya avgifter på tjänsterna.  

De nya rutinerna och avgifterna kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2021.

Logistiktjänster 

Logistiktjänster som inte längre kan tas emot till/från Storbritannien

 • PostNord MyPack Collect
 • PostNord Return DropOff 
 • PostNord Collection Request

Tjänster som vid utträde fortsatt kan tas emot till/från Storbritannien

Övriga brev- och logistiktjänster kan fortsatt tas emot för transport till/från Storbritannien, dock med kompletteringar av förtullningsavgift för export på försändelser som innehåller varor. Gäller tjänsterna Brev utrikes, Brevsändning utrikes, Varubrev utrikes, Spårbart brev utrikes, Rek utrikes samt PostNord MyPack Home*, International Parcel, PostNord Parcel* och PostNord Pallet*.

*Gäller ej för Kanalöarna och Nordirland, för dessa destination hänvisar vi till International Parcel.

Vi vill uppmärksamma dig på

 • Tulldokumentation krävs. Det är viktigt att du har korrekt tulldokumentation så som tariffkod, vikt, värde etc och att du skickar in fullständig tull-EDI till oss. Läs mer om tulldokumentation.
 • Vid felaktig eller inkomplett Tull-EDI kan en avgift för att skapa/komplettera tull-EDI åt kunden tillkomma, alternativt returneras försändelsen till avsändaren.
 • Tull-EDI och tullhandlingar måste skickas till PostNord minst 1 vecka innan de nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021.
 • Det är obligatoriskt att bifoga mottagarens mobilnummer och mejladress.
 • Försändelser som innehåller dokument kan skickas precis som vanligt.
 • Från och med den 1 januari 2021 ansvarar du som säljer varor till Storbritannien med ett värde upp till 135 GBP för att själv betala moms i Storbritannien på dessa varor. Ansökan om momskonto sker via skattemyndigheten i UK. Detta momsnummer ska alltid anges på handelsfakturan och ingå i tull-EDI.
 • För varor över 135 GBP som säljs till Storbritannien ansvarar importören för betalningen av moms i Storbritannien. Momsen kan betalas via uppskjuten momsredovisning eller via tulldeklarationen.
 • Du behöver även ansöka om ett brittiskt samt svenskt EORI-nummer, ansökan sker då hos tullverket i UK samt hos svenska tullverket.
 • Läs mer om porto, andra priser och leveransvillkor till Storbritannien.


För mer information om förberedelser hänvisar vi till Tullverkets information om Brexit. Du kan även hålla dig uppdaterad här på postnord.se.

Import för brev- och logistiktjänster

 • Eftersom Storbritannien lämnat EU:s tullunion kan du inte längre ta emot varor tull- och/eller momsfritt från Storbritannien.
 • Detta medför att mottagaren kommer att behöva betala en avgift för införtullningen precis som från andra länder utanför EU.