Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Tullinformation rörande Brexit

Storbritannien förväntas lämna den Europeiska unionen, EU, den 31 januari 2020. Det väntade utträdet ur tullunionen innebär stora förändringar för paket- och logistiktransporter till och från Storbritannien.

Det är i dagsläget inte klart om det vid utträdet kommer att finnas ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. PostNord gör allt för att få till en så friktionsfri övergång för våra kunder i Sverige, Danmark och Finland som möjligt oavsett utgång av förhandlingarna. Bland annat samarbetar vi på PostNord med Royal Mail och DPD och säkrar extra bemanning för tullhantering på Arlanda samt i Malmö, Örebro, Köpenhamn och Kolding.

Om det blir en ”mjuk Brexit”, det vill säga med ett utträdesavtal på plats, kommer det finnas överenskomna övergångsbestämmelser som innebär att handeln fortsätter på samma sätt som i nuläget till och med den 31 december 2020.

Om inget utträdesavtal skrivs blir det däremot en så kallad ”hård Brexit” som påverkar både moms och tull. Då kommer hanteringen av gods och handel mellan och EU och Storbritannien att kräva förändrade rutiner och nya avgifter. Gods kan behöva föranmälas, olika typer av tulltillstånd – exempelvis för aktiv och passiv förädling – kan krävas och andra regler för säkerhet och skydd vid export kan komma att gälla.

Mer information kommer så fort som möjligt efter att det står klart hur Brexit kommer fortlöpa. Tulldeklarationer vid både import och export kommer att krävas från avsändande part. Till följd av ofullständig tullklarering kan eventuell väntetid vid gränserna förekomma.

För att kunna göra en korrekt tredjelandsutförsel, i de fall ett Brexit-avtal inte kommer till stånd, krävs ett EORI-nummer för att man ska kunna exportera sina varor. Man ansöker om EORI-numret hos Tullverket.

För mer information om förberedelser hänvisar vi till Tullverkets information om Brexit

Läs om hur våra tjänster påverkas av Brexit.

Har du frågor om PostNords processer och tullrutiner i samband med Brexit så är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 0771–33 33 10 eller via mejl.

Så påverkas våra tjänster

Utträdet kommer att påverka PostNords logistik- och brevtjänster då hanteringen av gods och handel mellan Sverige och Storbritannien kräver förändrade rutiner och nya avgifter på tjänsterna.
Customer service