Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
SKICKA/FÖRBEREDELSER

Klichéer

En kliché är en porto– och/eller tjänstebeteckning som ska användas på försändelsen när du är avtalskund hos PostNord.

Är du avtalskund hos PostNord finns det många olika klichéer att använda på en försändelse. En kliché är en slags logga, markering eller tjänstebeteckning som visar vilken tjänst du skickar försändelsen med.

Dina försändelser ska till exempel alltid ha beteckningen Port Payé eller Porto betalt. Det kan också behövas fler klichéer som visar vilken tjänst du väljer att skicka försändelsen med som exempelvis 1:a-klassbrev inrikes och utrikes, eller Klimatekonomiska tjänster.

Här hittar du klichéerna både som kompletta kombinationer och enskilda tjänstebeteckningar. Detta för att förenkla för dig både vid nytryck och tilltryck, till exempel med en tjänstekliché på dina förtryckta Porto Payé-kuvert.

För att kunna se eps-filerna när du laddat ner dem behöver du Adobe Illustrator eller motsvarande programvara.

Vilka regler som gäller vid inlämning för respektive tjänst framgår i våra tjänstevillkor, i de flesta fall behöver du registrera och bifoga ett fakturaunderlag.

Här hittar du klichéer som är nya från och med 2017, men gamla klichéer är fortfarande giltiga.

Komplett kombination

1:a-klassbrev inrikes och utrikes

1:a-klassbrev

1:a-klassbrev utrikes

1:a-klassbrev utrikes

Ekonomibrev inrikes och utrikes samt ADR inrikes

Posttidning A, Posttidning B och Tidningsexemplar A

Posttidning A

Posttidning B

Tidningsexemplar A

Klimatekonomiska tjänster

Klimatekonomisk Brev

Klimatekonomisk ADR

Klimatekonomisk Posttidning

Klimatekonomisk ODR

Svarspost inrikes och utrikes

Svarspost utrikes IBRS

Blindskrift

Blindskrift

Rek Utrikes

Rek utrikes

Rek utrikes signatur

Spårbart brev utrikes

Spårbart brev utrikes

Spårbart brev utrikes

Spårbart brev utrikes

Tilltryck för enskild tjänst

Prioritaire

Svarspost utrikes IBRS

OBS! Glöm inte att ange nummer under etiketten.

Svarspost utrikes IBRS

OBS! Glöm inte att ange nummer under etiketten.

B-märkning Ekonomibrev och ADR

Klimatekonomisk

Klimatekonomisk Brev

Klimatekonomisk ADR

Klimatekonomisk Posttidning

Adressinformation

Adressinformation

Biologiskt ämne

Biologiskt ämne kategori B