XML-baserat EDI-fakturaformat som följer SFTI-standard

Format Svefaktura 1.0

Svefaktura 1.0 är ett av våra XML-baserade EDI-fakturaformat som merparten av våra kunder använder i dag.

Svefaktura 1.0 följer standarden från SFTI.

För närvarande stöder vi en standardkonvertering och fem anpassade konverteringar. Den viktigaste informationen är beskriven under respektive konvertering. De anpassade konverteringarna är baserade på standardkonverteringen och beskrivs utifrån skillnader jämfört med standardkonverteringen. Det innebär att information som inte beskrivs under en anpassad konvertering fungerar enligt standardkonverteringen.

Implementationstiden för en befintlig anpassad konvertering tar inte längre tid än implementering av standardkonverteringen. Om det krävs en ny anpassad konvertering behövs systemutveckling i ett eller två system vilket ökar implementationstiden.

Formatspecifikation

Ladda ner formatspecifikation för Svefaktura 1.0 (xlsx)

Standardkonvertering

AdditionalDocumentReference.ID CT = Betalande kundnummer
BuyerParty.Party.PartyIdentification.ID = Mottagaridentifierare
SellerParty.Party.PartyIdentification.ID = PostNord GLN
RequisitionistDocumentReference = Referens på betalande kundnummer

Ladda ner exempelfiler för standardkonverteringen (zip)

Anpassade konverteringar

Anpassad konvertering #1
AdditionalDocumentReference.ID CT = Blank

Ladda ner exempelfiler för anpassad konvertering #1 (zip)

Anpassad konvertering #2
AdditionalDocumentReference.ID ACD = Referens på betalande kundnummer

Ladda ner exempelfiler för anpassad konvertering #2 (zip)

Anpassad konvertering #3
AdditionalDocumentReference.ID CT = Blank
AdditionalDocumentReference.ID ACD = Betalande kundnummer

Ladda ner exempelfiler för anpassad konvertering #3 (zip)

Anpassad konvertering #4
RequisitionistDocumentReference.ID = Fakturamottagarens gata (en referens)

Ladda ner exempelfiler för anpassad konvertering #4 (zip)

Anpassad konvertering #5
SellerParty.Party.ParyIdentification.ID = PostNord Organisationsnummer

Ladda ner exempelfiler för anpassad konvertering #5 (zip)

 

Alla xml-baserade fakturaformat

Svefaktura 1.0 (STFI-standard)
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Svefaktura BIS 5A 2.0 (STFI-standard)
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

PEPPOL BIS Billing 3.0 (PEPPOL-standard)
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Alla fakturaformat som följer UN-standard

EDIFACT Faktura D93A
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

EDIFACT Faktura D96A
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Fakturaspecifikation

EDIFACT IFTFCC D96A
Läs mer
Ladda ner spec (xlsx)

Kontakta oss

Vill du veta mer eller har frågor, kan du alltid kontakta oss via mejl eller telefon.

Kontakta oss