Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2021-10-08 11:09

Förtydligande om artiklar i Dagens Industri

I Dagens Industri finns en artikel publicerad 2021-10-08 om ett lager i Jordbro som tillhör PostNords dotterbolag PostNord TPL*. I artikeln förekommer dels uppgifter kring en olycka som inträffade i december 2019 i ett lager i Jordbro, dels uppgifter som rör ett dotterbolag till den entreprenör som PostNord TPL har anlitat.

Olycka i december 2019

Olyckan i december 2019 orsakade materiell skada, men lyckligtvis ingen personskada. Både Polisen och Arbetsmiljöverket har utrett olyckan och har kommit fram till att PostNord inte hade kunnat förhindra den. Ansvarsmässigt reglerades det som en trafikskada, där trafikförsäkringen på de involverade truckarna ersatt såväl PostNord som PostNords kunder för skadad egendom och extrakostnader.

Påstådda arbetsmiljöproblem i Plintab

År 2017 anlitades bolaget Plintab för att hantera lagret i form av ett entreprenadavtal. Det innebar att Plintab tog hand om driften. Entreprenadslösningen bedömdes marknadsmässig i samband med att avtalet ingicks. Plintab har signerat PostNords uppförandekod för leverantörer. Lönerna var prissatta på liknande nivåer som övriga bemanningsavtal och harmonierar med kollektivavtal.
I oktober 2020 gick Plintabs dotterbolag Plintab Personal i konkurs. Efter att konkursförvaltaren försökt driva bolaget vidare, övertog PostNord TPL driften av lagret.
Under sommaren 2019, det vill säga innan Plintab Personals konkurs, genomförde PostNord en revision av Plintab. I samband med den revisionen upptäcktes avvikelser vad gäller löneutbetalningar där PostNord krävde rättning, vilket också skedde.

Efter konkursen har det framkommit i konkursförvaltarens redovisning att det har funnits tveksamheter i Plintabs sätt att hantera verksamheten. Vi har ingen anledning att ifrågasätta de uppgifterna.

PostNord vill poängtera att de uppgifter som framkommer i Dagens Industri om drogmissbruk och arbetspass i strid med lagstiftning är helt nya för oss.

Om Dagens Industris uppgifter skulle visa sig stämma är det ett tydligt brott mot såväl svensk lagstiftning som PostNords uppförandekod för leverantörer. Hade vi fått kunskap om detta hade vi självklart agerat kraftfullt.

Det är för övrigt möjligt att polisanmäla bolagets företrädare för de lagbrott som konkursförvaltaren har upptäckt. PostNord känner inte till om så har skett.

I samband med att PostNord TPL tog över driften efter konkursen i Plintabs dotterbolag valdes entreprenadformen bort för att i stället i egen regi hantera bemanningen med hjälp av en kombination av egna anställda och inhyrd personal. Arbetsmiljöansvaret ligger därför på PostNord TPL och vi behöver således inte riskera att en extern leverantör åsidosätter lagar och uppförandekod.

*TPL står för tredjepartslogistik och innebär att PostNord hanterar lager och logistik åt externa kunder.