Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Artiklar/Hållbarhet

Snart är våra leveranser fossilfria. Igen.

Vi har delat ut post i nästan 400 år och under en stor del av den tiden har leveranserna, tro det eller ej, varit helt fossilfria.

Med tiden har utvecklingen gått framåt på alla plan, och idag levererar mer post än någonsin – närmare bestämt en halv miljon paket och över 7 miljoner brev per dag. Det gör oss till det största logistikföretaget i Sverige, och med storleken medföljer också ett ännu större ansvar. Ett ansvar för våra kunder, våra leveranser och framförallt vår miljö. Därför har vi som mål att till år 2030 vara helt fossilfria. Precis som förr i tiden. Och vi har redan kommit en lång bit på vägen.

Var står vi idag?

Vi har redan kommit en lång bit på vägen. Sedan 2009 har våra utsläpp minskat med 40 procent, trots växande volymer. Det har möjliggjorts genom effektiviseringar inom logistik, fler elfordon och användning av biodrivmedel och energismarta byggnader. Att alla våra förare använder sina färdigheter i sparsam körning bidrar självfallet också till den positiva utvecklingen.
Idag levererar vi dessutom redan helt fossilfria leveranser i flera svenska städer. Bland annat i Uppsala och Helsingborg men också i stadsdelen Södermalm i Stockholm och delar av Malmös innerstad.

Var är vi imorgon?

På sikt ser vi att den fossilfria leveransverksamheten rullas i alla svenska städer för att slutligen nå vårt mål om ett fossilfritt PostNord år 2030. Vi investerar successivt i en fordonsflotta och en infrastruktur för förnybara drivmedel. Den fossilfria leveransverksamheten transporterar alla paket inom kommuners miljözoner, med cykel, elfordon eller fordon tankade med förnyelsebara drivmedel. Just cykel och elfordon har länge varit en del av våra leveranssätt men dieseln i våra dieseldrivna fordon kommer istället att ersättas med HVO100. Det är ett drivmedel som uteslutande utvinns av förnyelsebart material så som vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter.

När vi pratar hållbarhet, pratar vi dock inte bara om miljön. Våra ambitioner sträcker sig längre än till enbart vår miljöpåverkan. Ett ansvarsfullt företag tar ansvar för alla delar av verksamheten. Det innefattar såväl goda arbetsvillkor som jämlika förutsättningar och bra ledarskap. På så vis driver vi inte bara den stora fossilfria omställningen inom kategorin, utan även ett hållbarhetsarbete som tar ansvar för hela den svenska logistikens utveckling.

Fossilfri utrullning som startar i städer

Den målmedvetna satsningen på hållbar och innovativ logistik inleddes sommaren 2020 då stadsdelen Södermalm i Stockholm och delar av Malmös innerstad övergick till en helt fossilfri leveransverksamhet. Landets större städer följer därefter stegvis efter. Uppsalas stadskärna blev nummer tre och därefter ansluter sig Helsingborg.
– Som en rikstäckande verksamhet är det viktigt för oss att driva klimatomställningen, så detta är ett av många steg i den riktningen, säger PostNords hållbarhetschef Sofia Leffler Moberg.

Så går det till

I den fossilfria leveransverksamheten transporteras alla paket, inom kommunens miljözoner, med cykel, elfordon eller fordon tankade med förnyelsebara drivmedel. PostNord har sedan länge levererat med elcyklar och andra elfordon. Nu ersätts dieseln med HVO100 i tidigare dieseldrivna distributionsfordon. Drivmedlet baseras på vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. HVO100 utvinns av uteslutande förnyelsebart material.

Postutdelningen sker med mindre fordonexempelvis eldrivna cyklar och elfordon. Om fordonens eldrift inte kan maximeras tankas i stället förnyelsebara drivmedel. Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan, men våra ambitioner sträcker sig längre än så. Verksamheten ska präglas av goda arbetsvillkor, jämlika förutsättningar och bra ledarskap. Så bygger vi en långsiktigt hållbar affär och tar ansvar för den svenska logistikens utveckling.

FAKTA – PostNords omställning till fossilfria alternativ

  • 36 procent av PostNords svenska fordonsflotta drivs på el och ställer kontinuerligt om till fler. Många medarbetare använder dessutom cykel i sitt arbete.
  • Vi använder biodrivmedel så långt det är möjligt. Andelen förnybara bränslen för PostNords egna och inköpta transporter ökade från cirka 24 till 27 procent under 2020.
  • Transporter med tåg i stället för flyg. 63 procent av brevförsändelserna skickas med tåg.