Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2021-02-23 07:00

Ett historiskt år för e-handeln som växte med 40 procent

Den svenska e-handelns totala omsättning växte med 35 miljarder under 2020, en ökning på 40 procent. Coronapandemin är den främsta förklaringen till den dramatiska tillväxten. Det visar PostNords rapport E-barometern, årsrapport 2020.

När svenskarna har arbetat hemifrån, spenderat mer fritid hemma, och undvikit fysiska butiker, så har e-handeln blivit ett populärt alternativ för fler svenskar än någonsin tidigare. E-handeln står nu för 14 procent av den totala detaljhandeln.

- Det är betydligt fler konsumenter som har e-handlat under 2020 och den genomsnittliga konsumenten har handlat för betydligt mer pengar. En stor del av ökningen kommer sig av att väldigt många äldre konsumenter har börjat e-handla, i många fall av ren nödvändighet på grund av oro för smittspridning. Men troligtvis kommer en stor del av de här nya konsumenterna fortsätta att e-handla även efter pandemin, säger Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

Den produktkategori som växt allra mest är dagligvaror, som nästan fördubblat försäljningen på nätet (+95 %). Näst högst tillväxt var det i kategorin skönhet och hälsa, där apotekshandeln ingår, som växte med 59 procent. Just dessa två produktkategorier var också de som flest äldre konsumenter uppgav att de börjat handla från, i E-barometerns konsumentundersökning.

Det fjärde kvartalet, oktober till och med december, stod för den högsta kvartalstillväxten jämfört med samma period föregående år. Då växte e-handeln med hela 56 procent.

- Delvis har e-handelstillväxten följt oron för att bli smittad av viruset. Högst oro uppmätte våra konsumentundersökningar i november och december. Det var också då e-handeln växte som mest, säger Carl-Fredrik Teder.

Flest konsumenter handlade produkter i kategorin skönhet och hälsa, 41 procent av svenskarna under en genomsnittlig månad. Näst mest populära kategori var kläder och skor (39 procent). Tillväxten för kläd- och skoförsäljningen på nätet var dock betydligt lägre än för många andra produktkategorier, vilket är ett resultat av att hela branschen haft ett tufft år på grund av inställda sociala sammankomster.

Några siffror från rapporten

  • E-handeln växte med 40 procent under 2020. Under fjärde kvartalet var tillväxten som högst och växte med 56 procent jämfört med 2019.
  • Mest växte dagligvarorna på nätet, där det nästan skedde en fördubbling (95 %), följt av möbler och heminredning (63 %) och skönhet/hälsa (59 %).
  • 76 procent av svenskarna (18-79 år) e-handlade under en genomsnittlig månad. I november och december var andelen som högst, hela 85 procent.
  • 50 procent av svenskarna (18-79 år) har börjat handla nya typer av produkter på grund av coronapandemin. Allra flest har börjat handla hälso-/apoteksartiklar (19 % av konsumenterna) följt av dagligvaror (15 % av konsumenterna).
  • Knappt hälften av konsumenterna (46 %) har handlat något begagnat på nätet under 2020. Flest har handlat begagnade möbler eller heminredning, följt av kläder och skor.

Läs hela rapporten här.

E-barometern Årsrapport 2020 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i januari 2020. Totalt 242 företag som säljer varor över internet deltog i mätningen. Konsumentresultaten baseras på 12 stycken månadsundersökningar med drygt 1 000 respondenter vid varje undersökningstillfälle. PostNord har dessutom genomfört temaundersökningar varje kvartal, där den senaste kvartalsundersökningen genomfördes i januari 2020 och bestod av två enkäter med drygt 3 000 respondenter i respektive enkät. Samtliga konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år.


Senast uppdaterad: 2021-02-23 07:00