Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2010-05-04 12:00

Svenska folket vill ha viktig information i brev

​Dubbelt så många svenskar föredrar att få viktig information om sin privatekonomi som brev till sin postlåda än i elektroniskt format. Det framgår av en ny undersökning från Posten där allmänheten har intervjuats om sina vanor kring fysisk och elektronisk kommunikation.

Posten har de senaste fem åren låtit TNS Sifo intervjua 2 000 privatpersoner om deras attityder och vanor till fysisk och elektronisk kommunikation. Resultaten från årets undersökning visar att åtta av tio säger att det är viktigt att kunna få sina räkningar som brev till postlådan. Motsvarande andel som säger att det är viktigt att kunna få dem i elektronisk form är fyra av tio. Detta mönster har varit mycket stabilt och förändringarna små under den femåriga undersökningsperioden. Även när det gäller deklarationsblanketter och pensionsinformation föredrar en klar majoritet av svenskarna att få informationen i fysiska brev snarare än elektroniskt.

 

- Det kan tyckas paradoxalt att brevet som bärare av viktig information om privatekonomin behåller en så stark ställning i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi vet från undersökningen att de allra flesta betalar sina räkningar elektroniskt. Men underlagen vill man ha i brevform. Detta pekar på den utmaning som många företag står inför - att rationalisera och samtidigt lyssna på kunderna, säger Andreas Falkenmark, chef för affärsområde Meddelande Sverige inom Posten Norden.

Undersökningen visar även att valfrihet värderas mycket högt. Åtta av tio (78 procent) svenskar vill själva kunna välja hur de ska ta emot viktig information om den egna privatekonomin. Sex av tio (58 procent) blir irriterade om denna valfrihet tas ifrån dem och företag och myndigheter ensidigt försöker bestämma hur kommunikationen dem emellan ska ske.

 

- Allt för hårdhänta effektiviseringar där enbart elektronisk kommunikation erbjuds, kan i slutändan leda till ökade kostnader i form av försämrade relationer. Därför är det viktigt för företag och myndigheter med breda målgrupper att erbjuda alternativa mottagningssätt, säger Andreas Falkenmark.

Andra resultat från undersökningen:

·       Ökad e-kommunikation splittrar - Inställningen till den ökade e-kommunikationen i samhället splittrar de tillfrågade. Drygt fyra av tio är positiva till utvecklingen medan knappt tre av tio är negativa. Dessa resultat har varit stabila under de fem år som undersökningen genomförts.

·       Få storanvändare av e-fakturor - Åtta av tio internetanvändare betalar idag sina räkningar på nätet. Fyra av tio får e-fakturor i någon utsträckning. Bland befolkningen som helhet kan drygt en av tio benämnas storanvändare av e-fakturor, d v s de får alla eller nästan alla räkningar elektroniskt.

·       Mail moment viktig vardagsrutin - Att ta hand om posten är en viktig del i privatpersoners vardag. Nio av tio tar hand om posten så snart de kommit hem, något som ibland kallas mail moment i anglosaxiska länder.

·       Paradoxen - betalning på nätet men underlag på papper - Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Åtta av tio internetanvändare betalar också sina räkningar på nätet, en andel som dessutom sakta ökar. Paradoxalt nog vill vi samtidigt få våra räkningsunderlag i brevform, på papper vilket även gäller även den yngsta gruppen, de mellan 15 - 29 år. Där säger 83 procent att det är viktigt att kunna få sina räkningar i pappersform.

 

Vid frågor kontakta:

Anette Eriksson, pressansvarig Posten Norden tel 08-781 55 19, e-post anette.eriksson@posten.se eller Posten Medierelationer, tel 08-23 10 10, e-post press@posten.se

 

Posten Norden har bildats genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 45 miljarder SEK och cirka 50 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige, Logistik och Informationslogistik. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten Norden på www.postennorden.se.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2010-05-04 12:00