Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-05-19 12:00

Valfriheten viktig!

​Privatpersoner vill kunna välja hur företag, myndigheter och organisationer ska kommunicera med dem, det visar en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Posten. Fler än åtta av tio anser att det är viktigt att själv få välja hur man blir kontaktad och valfriheten är viktig oavsett ålder och kön. Om företag och myndigheter ensidigt försöker bestämma hur de ska kommunicera med mottagarna, t ex genom att slopa pappersalternativ, leder det till irritation hos mer än hälften av de tillfrågade.

Företag, myndigheter och organisationer använder i allt större utsträckning Internet vid kommunikation med sina kunder och allmänheten. Inställningen till utvecklingen mot ökad elektronisk kommunikation splittrar svenskarna. Fyra av tio är positiva till utvecklingen medan tre av tio är negativa.  

 - Undersökningen pekar tydligt på hur viktigt det fysiska brevet fortfarande är. I en tid då vi mest talar om elektronisk kommunikation står företag och myndigheter inför en stor utmaning. Det gäller för att förstå privatpersoners olika önskemål om hur de vill ta emot viktig information, säger Andreas Falkenmark, VD Posten Meddelande. Resultaten från undersökningen, som presenteras i Brevvanor 2008, visar att nästan nio av tio svenskar vill kunna få viktig information som räkningar och deklarationer i postlådan. Att kunna få samma information elektroniskt tycker drygt fyra av tio är viktigt. Några andra av de viktigaste resultaten i rapporten Brevvanor 2008 är:  

Betalning på nätet, men underlag på papper - Tre av fyra Internetanvändare betalar sina räkningar på nätet. Själva räkningen vill man dock ha i pappersform. Nio av tio (86 procent) privatpersoner säger att det är viktigt att kunna få räkningar hem på papper. Motsvarande andel för elektronisk form är fyra av tio (43 procent). Ungefär nio av tio sparar också pappersräkningar, de flesta i en pärm.  

Få storanvändare av e-fakturor - Tre av tio Internetanvändare får e-fakturor. 29 procent av dessa får alla eller flertalet av sina räkningar som e-fakturor. Det innebär att omkring 9 procent av Internet-användarna kan kallas för storanvändare av e-fakturor. 

De flesta läser eller bläddrar igenom medskick - De medskick som skickas tillsammans med pappersräkningar läses i någon form av fyra av fem privatpersoner. Lite mer än hälften av Internetanvändarna läser de elektroniska bilagor som ofta skickas tillsammans med e-fakturor. 

Läsbart, överskådligt och säkert med information på papper - Mottagarna ser många fördelar med att få viktig information på papper. Några av dem är läsbarhet, överskådlighet, säkerhet och att det är enkelt att spara. För elektronisk information nämns snabbhet som den främsta fördelen.   

För ytterligare information:
Anette Eriksson, Pressansvarig Posten Meddelande, tel: 08-781 55 19, e-post: anette.eriksson@posten.se eller Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10 (dygnet runt), e-post: press@posten.se 

Om undersökningen:
Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 2 000 respondenter i ett riksrepresentativt urval. Intervjuerna genomfördes av Sifo Research International under perioden 20 till 29 november 2007.    

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-05-19 12:00