Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-02-26 12:00

Nio av tio fakturor skickas i pappersform

​89 procent av alla fakturor och orderbekräftelser från svenska företag till konsumenter skickas i pappersform. Nästan inga svenska företag planerar heller att helt övergå till elektronisk kund-kommunikation de närmaste åren. Det är främst hänsyn till kundernas önskemål som håller tillbaka övergången till elektronisk kommunikation. Det framgår av en intervjuundersökning bland svenska företag [1] som Posten presenterar i rapporten Kundkommunikation i förändring.

I den nya rapporten Kundkommunikation i förändring presenteras hur företag resonerar kring sin kund-kommunikation. De viktigaste resultaten från undersökningen är: 

Fakturor och orderbekräftelser i pappersform - Nio av tio fakturor och orderbekräftelser som vänder sig till konsumenter skickas i pappersform av svenska företag. 59 procent av företagen använder enbart fysiska brev, de övriga kombinerar i viss utsträckning fysiska brev med elektroniska former. Sammantaget innebär det att totalsiffran för fysiska brev uppgår till på 89 procent. 

Kostnadseffektivitet och mottagarhänsyn nästan lika viktigt - Kostnadseffektivitet anses vara viktigast när företagen ska förmedla information till kunderna. Nästan lika viktigt är dock att mottagaren inte blir irriterad på grund av meddelandeformen. 

Kundhänsyn håller tillbaka övergången till elektronisk kommunikation - Enbart tre procent av de intervjuade företagen planerar att helt gå över till elektronisk kundkommunikation under den kommande tvåårsperioden. Det främsta motivet är hänsyn till kundernas önskemål. 

Hälften saknar system för att lyssna på kunderna - Trots att kundernas önskemål har visat sig ha stor betydelse för företagen, uppger samtidigt hälften av de intervjuade företagen att de inte har utvecklade system för att ta reda på sina kunders åsikter. 

- Av undersökningen framgår att företagen står inför stora utmaningar när de både ska vara kostnadseffektiva och nå fram med sin kommunikation. Lösningen tycks ligga i att söka kunskap om just de egna kundernas preferenser och utifrån den kunskapen arbeta med en väl genomtänkt mix av fysiska och elektroniska kommunikationssätt, säger Andreas Falkenmark VD för Posten Meddelande AB. 

I tre tidigare rapporter har allmänhetens attityder och beteende kring fysisk och elektronisk kommunikation presenterats. Dessa visar bland annat att nio av tio svenskar säger att det är viktigt att kunna få räkningar i pappersform. När samma fråga ställs om elektronisk information säger fyra av tio att det är viktigt. Åtta av tio säger också att det är viktigt att själva få välja på vilket sätt de ska ta emot information från företag och myndigheter. 

För Stadium, som vann Postens Smart Kommunikationspris 2007, kommer inte resultaten från undersökningarna som någon överraskning:

 - Resultaten stämmer väl med våra egna erfarenheter. När vi lät våra kunder själva vara med och påverka på vilket sätt de skulle ta emot information fick vi bättre effekt på vår kommunikation. Genom att visa mottagarhänsyn fick vi mer engagerade och lojala kunder, säger Johan Swärdh, Card Manager på Stadium som vann 2007 års Smart Kommunikationspris. 

Läs mer om hur Stadium arbetar för att involvera sina kunder i kundkommunikationen i rapporten: Kundkommunikation i förändring 

För ytterligare information: Anette Eriksson, pressansvarig Posten Meddelande, tel: 08-781 55 19, e-post: anette.eriksson@posten.se eller Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se 

[1]Om undersökningen: Undersökningen bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av 201 svenska företag i olika storlekar som gör regelbundna och/eller större brevutskick till privatpersoner. Intervjuerna genomfördes av IFS AB under perioden 5 till 15 oktober 2007.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-02-26 12:00